Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Prostorové strojové vidění v automobilovém průmyslu – zaostřeno na kvalitu

V automobilovém průmyslu je prostorové vidění klíčem k přesným spojovacím a montážním operacím ve všech etapách výrobního řetězce. 

Zákazníci automobilek posuzují kvalitu vozů mj. podle toho, jak jednotlivé díly lícují, zda mezi nimi nejsou velké mezery nebo výškové rozdíly. Na to se musí soustředit i kontrola kvality.

V jedné z automobilek nyní pro kontrolu montáže oken a dalších dílů karoserie používají systém Best-Fit, založený na naváděcích snímačích Shapematch3D s výstupem GigE a kompaktních měřicích snímačích CGS (Compact Gauging Sensors). Systém je nejen velmi přesný, ale také spolehlivý. Navíc jeho použitím zákazník ušetří, protože tytéž snímače jsou současně zvoleny k navádění robotů i k měření.

Systém Best-Fit najde uplatnění např. při montáži dveří, nárazníků, stahovací střechy nebo oken – všude tam, kde je vyžadována velmi rychlá a přesná montáž. Navádí roboty a kontroluje jejich pohyby. Systém je založen na snímačích Shapematch3D, které se již osvědčily v mnoha úlohách po celém světě, a mimořádně kompaktních měřicích snímačích CGS, které se typicky montují přímo do uchopovačů na ramenech robotů. Počet použitých snímačů závisí na konkrétní úloze. Systém dále využívá software Rovis, který velké automobilky už desítky let používají k navádění robotů. V rozváděči systému je umístěn průmyslový počítač, jehož úlohou je analýza naměřených dat.

Rovis je software dodávaný společností Isra Vision, který úspěšně pracuje v bezpočtu úloh ve všech fázích výrobního procesu. Zákazníci na něm oceňují jednoduchou obsluhu a snadnou konfiguraci. Umožňuje přesně umístit uchopený předmět do polohy zadané operátorem, charakterizované velikostí mezery mezi montovanými díly, popř. jejich výškovým slícováním (obr. 1). Jakmile je montáž dokončena, tentýž systém zkontroluje kvalitu montáže a změří velikost mezer a výškový rozdíl všech dílů (obr. 2). Údaje o montážních operacích a o závěrečné kontrole jsou uloženy do databáze, jež je součástí systému. Určené výsledky kontroly kvality mohou být zobrazeny softwarem IQ-VIS LT, který je také v mnoha automobilkách standardem. Celý proces od prvotního zaměření polohy až po konečnou kontrolu je zcela transparentní a dovoluje analyzovat naměřené údaje konkrétního automobilu, tak i konkrétního stroje a výrobní linky.

Snímače využívají multiřádkovou a LED metodu projekce povrchu, a jsou proto velmi flexibilní. Kombinují v sobě schopnost přesně určit polohu náhodně orientovaných objektů a schopnost přesně změřit jejich rozměry ve 3D.

Použití jednotné sběrnice GigE zjednodušuje instalaci kabelů na robotu a zvyšuje spolehlivost celého systému.

Systém Best-Fit pracuje bez ohledu na kvalitu povrchu nebo barvu objektů. Lze jej použít i v lakovně např. pro konečnou kontrolu kvality švů, zejména těch viditelných (v okolí dveří, v zavazadlovém prostoru nebo v prostoru motoru).

Předností systému Best-Fit je také to, že jej lze snadno modifikovat pro jiný typ vozidla. To, že kontrola je přímo součástí výrobní či montážní linky, umožňuje zachytit špatně smontované díly hned po montáži, kdy je náprava ještě jednoduchá. Zákazník tak nejen kontinuálně sleduje kvalitu montážních operací, ale rovněž šetří náklady spojené s opravami chybně smontovaných dílů.

 (Isra Vision)

Obr. 1. Navzdory velkému počtu stupňů volnosti umožňuje systém Best-Fit uchopené díly velmi přesně umístit

Obr. 2. Po montáži tentýž systém ustavení dílů zkontroluje – změří mezeru mezi díly i výškový přesah