Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Prosecký den Loxone představil inteligentní elektroinstalaci učitelům středních škol

Dne 17. října 2023 se ve Střední průmyslové škole v Praze na Proseku konala akce Prosecký den Loxone, jejímž cílem bylo seznámit učitele středních škol s funkcemi moderní inteligentní elektroinstalace a systémem řízení technického vybavení budov od firmy Loxone, ale také s tím, jak studenty na průmyslových školách naučit, jak mají takové systémy navrhovat, uvádět do provozu a udržovat.

 

Když jsme v časopise Automa poprvé psali o inteligentních budovách, přesněji o systémech řízení technického vybavení budov (protože budova sama není „inteligentní“, „inteligentní“ je systém řídící její vybavení), šlo především o luxusní domy, vily a hotely. V současné době jsou však tyto systémy stále častěji součástí vybavení novostaveb i přestaveb starších budov všech kategorií: obytných, účelových i průmyslových. Tato technika se zcela samozřejmě používá v kancelářských budovách, obchodních střediscích, dopravních terminálech nebo v nemocnicích.

Zdaleka totiž nejde jen o luxus, ale o zajištění základních funkcí budovy, o pohodlí a bezpečí pro uživatele (včetně těch se zdravotními omezeními) a rovněž o úsporu energií. Pavel Lískovec, branch manager z české pobočky společnosti Loxone, který se akce účastnil, potvrdil, že v současné době investoři nejčastěji požadují právě energetický management. Ten umožňuje uspořit stále dražší energie potřebné na vytápění, chlazení, větrání a osvětlení. Systémy energetického managementu jsou také nutné pro efektivní využití obnovitelných zdrojů energie.

Studenti se během výuky seznamují se základním zapojením systému. Řídicí jednotkou systému Loxone je Miniserver, na nějž jsou napojeny snímače a akční členy. Miniserver má digitální i analogové vstupy, reléové výstupy, rozhraní pro Loxone Link nebo Loxone Tree a bezdrátovou komunikaci Loxone Air a rozhraní LAN pro komunikaci s nadřazenými systémy. Miniservery se montují do rozváděče na lištu DIN nebo na stěnu (Miniservery s rozhraním na bezdrátovou síť). Počet vstupů a výstupů je možné rozšířit doplňkovými moduly.

Studenti se naučí zapojit a naprogramovat základní úkoly: řízení osvětlení, stínění, vytápění, chlazení nebo větrání, ovládání audiosoustavy, řízení přístupu atd. K dispozici jsou i funkce pro řízení zalévání (včetně měření hladiny v retenční nádrži dešťové vody) nebo řízení bazénu (obr. 1). Postupně se studenti propracují i k pokročilému programování, kdy už si nevystačí s předem připravenými funkčními bloky, ale musí si napsat vlastní programy. Naučí se např. i integrovat zařízení třetích stran.

Systém Loxone je velmi jednoduchý na pochopení a práci s ním. Loxone poskytuje učitelům osnovy pro výuku i s výstupními testy. Po úspěšném absolvování výuky a výstupních testů je každému studentovi automaticky vystaven certifikát, který mu v budoucnu umožní lepší uplatnění na trhu práce.

To je prémie, kterou ředitel školy Lukáš Procházka zvláště vítá: „Nechceme vzdělávat studenty, aby po maturitě rozváželi balíky. Chceme, aby měli možnost najít si zajímavé, perspektivní a dobře ohodnocené zaměstnání.“. Přestože je o studenty průmyslových škol zájem, je pravda, že pouze maturita, i vzhledem ke klesajícím požadavkům na studenty, není zárukou dobrého zaměstnání. Proto je možnost získat takový certifikát, kromě slev na dodané produkty, školení pro pedagogy zdarma nebo možnosti exkurze pro studenty do firmy Loxone, další vítanou přidanou hodnotou spolupráce. Více informací: https://www.loxone.com/cscz/pro-partnery/pro-vzdelavaci-instituce/.

Petr Bartošík

 

Obr. 1. Loxone Smart Home