Propojení vědy s průmyslem na Mendelově univerzitě v Brně

Na Mendelově univerzitě v Brně začalo 1. července 2012 působit Centrum transferu technologií (CTT MENDELU), které bude po vzoru evropských a světových univerzit podporovat přenos vědeckých výsledků do praxe. Jde o specializované celoškolské pracoviště, které se bude starat o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň bude pro všechny fakulty zabezpečovat profesionální obchodní a partnerskou komunikaci s představiteli průmyslu. Cílem CTT MENDELU je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využívat speciální přístrojové a laboratorní vybavení nebo potenciál znalostí a vědecké výsledky univerzity.

Komercializace znalostí univerzity může mít podobu prodeje licencí výsledků univerzitního výzkumu, zakázkového výzkumu podle zadání zákazníka i odborných služeb s využitím přístrojového vybavení univerzity (měření, testování apod.). Firmám může univerzita poskytnout také hotové analýzy a studie či znalecké služby. Centrum též přispěje k tomu, aby byly firmám nabízeny ty znalostní zdroje, které průmysl potřebuje.   

(ed)