Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Propojení sítí AS-Interface a Profinet IO

Propojení sítí AS-Interface a Profinet IO

Kompaktní modul IE/AS-i Link PN IO (Siemens) je určen k propojení komunikačních sítí Profinet IO a AS-Interface. V síti AS-Interface má modul funkci řídicího členu (master) příslušného segmentu a umožňuje uživateli přenos informací a diagnostických dat z řízených jednotek (slave). Naproti tomu funguje modul v ethernetovské síti Profinet IO jako Profinet IO-Device.

Obr. 1.

V souladu se specifikací AS-Interface 3.0 může být s využitím modulu IE/AS-i Link PN IO adresováno až 62 řízených jednotek. K dispozici je též modul v dvojitém provedení (na obrázku), kdy se k modulu připojují dva segmenty AS-Interface a adresovat lze celkem až 124 jednotek. V síti Profinet IO využívá příslušný Profinet-IO-Controller tento modul ve funkci Profinet IO-Device k cyklické výměně dat se zařízeními napojenými na AS-Interface i k necyklickým přenosům dat, potřebným např. pro parametrizaci nebo diagnostiku. Modul IE/AS-i Link PN IO je osazen displejem pro lokální parametrizaci a diagnostiku zařízení. Tyto funkce je ovšem možné využívat také na dálku prostřednictvím integrovaného webového serveru.

V kombinaci s předřazeným modulem pro WLAN lze libovolný segment AS-Interface propojit se sítí Profinet i bezdrátově, což např. umožňuje snadné připojení mobilních částí do komunikační sítě.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad