Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Promotic – výkonné řešení pro všechny aplikace

Systém Promotic patří k zavedeným softwarovým systémům SCADA určeným pro vývojové pracovníky, projektanty nebo programátory. Pomocí systému Promotic lze vytvářet jednoduché i široce distribuované řídicí úlohy pro nejrůznější odvětví průmyslu. Tento příspěvek čtenáře seznámí s typickou úlohou v oblasti výroby a distribuce tepla.
 

Struktura systému

Pro potřeby teplárny Actherm Chomutov vytvořila firma Microsys, spol. s r. o., systém centrální vizualizace a archivace
technologických dat. Systém má tuto hierarchickou strukturu:
 1. Technologie a řízení procesů (PLC).
 2. Lokální dispečinky jednotlivých výrobních provozů.
 3. Centrální databázový server s databází MS SQL.
 4. Klientská PC na firemním intranetu.
Vstupem do systému jsou výrobní a technologické údaje z různých provozů teplárny: z dispečinku a řízení kotlů, chemické úpravny vody, monitorování emisí, elektrovelínu a dalších provozů. Technologická data jsou přenášena do lokálních dispečinků, kde probíhá vizualizace provozu, lokální archivace dat a řízení technologických procesů. Data z těchto pracovišť jsou zdrojem pro centrální systém podnikové vizualizace a archivace.
 

Hlavní funkce systému

Systém centrální vizualizace a archivace technologických dat plní tyto funkce:
 • sběr technologických dat z výroby, lokálních provozů a dispečinků,
 • přenos dat po síti LAN do centrálního datového serveru,
 • sdružování a archivace provozních dat do databáze MS SQL,
 • jednotný přístup k databázi SQL z počítačů na firemní intranetové síti LAN,
 • zpracování dat pro výpočet tepelných bilancí,
 • export vybraných dat do předem připravených formulářů MS Excel,
 • předzpracování dat pro potřeby vedení firmy,
 • prezentace aktuálních nebo historických dat o provozu v podnikovém intranetu pro různé uživatele: provoz – mistři, technologové a přípraváři, energetici (tepelné bilance) a podnikový management (ředitel, vedoucí teplárny a další).

Klientské stanice

Klientské stanice jsou určeny pro vizualizaci obchodně-technických dat pro potřeby vedení firmy, technologů nebo mistrů. Obrazovky klientských PC jsou shodné s již provozovanými obrazovkami v lokálních dispečincích a poskytují reálný pohled na provozovanou technologii. Na obr. 1 je např. technologické schéma teplárny. Systém dovoluje prohlížení dat z různých provozů v reálném čase a grafické nebo tabulkové zobrazení časových průběhů (trendů) hodinových průměrů technologických dat (včetně emisí). Samozřejmostí je podpora tiskových výstupů (tisk přes MS Internet Explorer). Provozování uživatelských programů je chráněno přístupovými právy a hesly podle typů klientů. Hesla a práva nastavuje na PC centrálního dispečinku správce systému. Klientské stanice PC fungují v režimu „tenký klient“, vizualizace tedy probíhá v prostředí systému Internet Explorer. Výhodou tohoto řešení je, že na klientských stanicích PC není nutné instalovat žádný speciální software, stačí, když jsou vybaveny operačním systémem Windows XP/2000 a když je vyřešeno jejich připojení TCP/IP v rámci podnikového intranetu s PC, které funguje jako centrální databázový server.
 

Výhody nového systému

Nový systém má pro chomutovskou teplárnu tyto přínosy:
 • jednotná koncepce ukládání provozních dat (MS SQL),
 • vizualizace vybraných provozních dat v reálném čase pro potřeby vedení firmy, mistrů, technologů a dalších pracovníků,
 • výstup technicko-ekonomických dat pro potřeby managementu firmy,
 • možnost v budoucnu systém dále rozšířit podle potřeb zadavatele (např. další klientská pracoviště, další provozní data z nových provozů apod.).
Systém byl realizován po etapách tak, aby nebyla dotčena výroba a provoz v teplárně. Součástí dodávky byly také zdrojové tvary uživatelských programů (aplikace) Promotic. To dovoluje proškoleným pracovníkům teplárny později systém upravovat (rozšíření systému) vlastními silami.
 

Závěr

V aplikaci byl použit bohatý aparát softwarového systému Promotic: široké komunikační možnosti (komunikace přes Ethernet nebo sériová rozhraní, konektivita HTTP), přístupy k databázím (MS SQL), podpora tvorby „tenkých klientů“ a další. Celý systém je uživateli otevřený a spojuje v sobě všechny možnosti, které má uživatel PC s prostředím MS Windows k dispozici. Bližší informace k systému Promotic je možné získat ze stránek internetu (www.microsys.cz) nebo přímo u firmy Microsys Ostrava.
 
Ing. Zdeněk Malina, Microsys spol. s r. o.
 
Obr. 1. Technologická obrazovka na klientské stanici teplárny Actherm Chomutov