Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Promotic – vizualizační systém do průmyslových provozů

Firma Microsys, spol. s r. o., je dlouholetým výrobcem a dodavatelem systému Promotic, který patří k osvědčeným a široce používaným systémům SCADA jak v České republice, tak i v zahraničí. Promotic je natolik rozsáhlým a komplexním systémem, že je nutné se v tomto článku omezit pouze na stručný popis některých jeho zajímavých vlastností.
 
Promotic obsahuje širokou paletu grafických prvků, které jsou určeny k vytváření grafického vzhledu aplikací, a také obsáhlou knihovnu obrázků technologických prvků (např. kotle, motory, čerpadla apod.) ve vektorovém formátu SVG. Ze všech těchto prvků může projektant vytvářet vlastní složené prvky se zabudovanou inteligencí a parametry. Takové prvky je pak možné opakovaně použít ve stejném, ale i v dalších uživatelských programech.
 
Vytvořenou aplikaci je možné snadno zpřístupnit prostřednictvím intranetu nebo internetu. Projektant pouze označí, které prvky se mají na webu zpřístupnit, a zbývající operace vykoná systém sám tím, že automaticky vytvoří dynamické stránky HTML. Takto je možné na webu zpřístupnit jednotlivé grafické obrazy, alarmy, trendy, nástrojové lišty atd. Jestliže chce uživatel zpřístupnit vzhled celého uživatelského programu s plnou funkčností pracovní plochy, označí prvek PmWorkspace.
 
Aplikace je v systému Promotic tvořena jednotlivými objekty, které mohou být přehledně uspořádány ve stromové struktuře objektů. Objekty systému Promotic mohou obsahovat data, jiné objekty mohou komunikovat pomocí různých komunikačních protokolů jako např. Modbus, M-Bus, S-Bus (Saia) a další s různými programovatelnými automaty (PLC), jako je např. Simatic, Omron, Koyo a další. Další objekty Promotic umožňují komunikovat s databázemi, zapisovat vybrané hodnoty s časovou známkou (trendování) nebo zpracovávat alarmní stavy. Složitější funkce objektů je možné zajistit vytvářením vlastních algoritmů v jazyce Basic (VBScript).
 
Promotic obsahuje veškeré potřebné komponenty pro vytváření aplikací, které monitorují, vizualizují a řídí technologické procesy v různých průmyslových oblastech. Je k tomu vybaven mnoha různými komunikačními ovladači pro četné typy PLC, pracuje s protokoly jak pro sériovou linku, tak i pro Ethernet a je vybaven standardními rozhraními, např. OPC, ODBC pro komunikaci s databázovými systémy, a dále internetovými protokoly TCP/IP, HTTP, XML atd. Obsahuje také systémy trendů, alarmů a přístupových práv.
 
Z komunikačních ovladačů je třeba věnovat zvláštní pozornost univerzálnímu znakově binárnímu ovladači PmChar, který je zcela konfigurovatelný projektantem aplikace. To znamená, že projektant může s použitím tohoto ovladače realizovat vlastní ASCII nebo binární komunikační protokol. Popisovaný komunikační ovladač podporuje komunikaci jak po sériové lince, tak po Ethernetu, stejně jako většina komunikačních ovladačů v systému Promotic.
 
Další důležitou součástí systému Promotic je široce konfigurovatelný subsystém trendů. Na rozdíl od většiny srovnatelných systémů tento subsystém není svázán se žádným konkrétním systémem zapisování a archivace dat, nýbrž umožňuje zápis dat v různých formátech, např. dBase, Access či interní formát dat systému Promotic, nebo v různých databázích, jako jsou MS-SQL, Oracle, MySQL nebo Firebird. Samozřejmostí je možnost optimalizace – zmenšení objemu zapisovaných dat. Prohlížeč trendů umožňuje pokročilé prohlížení, jak ukazuje obr. 1. Trendy dat je možné snadno zpřístupnit k prohlížení na webu. K jejich prohlížení navíc není nutné instalovat systém Promotic na klientském počítači.
 
Kromě prezentace dat umožňuje systém trendů také jejich statistické zpracování. Je rovněž možné prezentovat a zpracovávat data vytvořená jiným uživatelem v libovolné ze zmíněných databází.
 
V aplikacích je také možné použít objekt, který je schopen prostřednictvím rozhraní ODBC komunikovat s databázovými soubory různých typů (např. Access, dBase, Foxpro, Excel atd.) nebo s libovolným databázovým či podnikovým systémem (např. MS SQL, Oracle, MySQL, SAP, Navision, Helios aj.).
 
Podrobnější popis jednotlivých komponent uvedených v tomto článku je dostupný v dokumentaci on-line na firemních webových stránkách www.promotic.eu, kde je mimo jiné k dispozici aktuální ceník, seznam systémových integrátorů a především aktuální verze systému Promotic k bezplatnému stažení.
 
Kazimír Heczko,
Microsys, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Prohlížeč trendů v systému Promotic