Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Promotic – současnost a historie

Automa 4/2001

Ing. Zdeněk Malina, Microsys Ostrava

Promotic – současnost a historie

Promotic na Pragoregule
Ve dnech 6. až 9. března se v Praze konal již tradiční veletrh Pragoregula, zaměřený zejména na automatizační techniku a elektroniku. Stejně jako v minulém roce se veletrhu zúčastnila také firma Microsys spol. s r. o., která letos vystavovala ve společném stánku s firmami Amit, spol. s r. o. a Sensit holding s. r. o. Expozice společného stánku byla zaměřena na řešení a dodávky řídicích systémů – od snímačů až po dispečerská pracoviště – a to pro nejrůznější oblasti průmyslové automatizace. Firma Microsys návštěvníkům veletrhu představila vizualizační a řídicí systém Promotic 2000 pro 32bitový operační systém Windows. Promotic je již několik let široké veřejnosti znám jako moderní prostředek pro tvorbu vizualizačních a řídicích systémů. Je proto určen především vývojovým pracovníkům a projektantům, kteří potřebují rychle a efektivně vytvářet aplikace. Možnosti použití tohoto systému jsou široké: energetika, těžký průmysl (hutě, ocelářské pece apod.), ekologie, telemetrické a řídicí systémy, měření a regulace odběru energií, tepelná hospodářství, čistírny odpadních hmot, výuka a školství atd. Díky jazykové podpoře je také provozován v zahraničí. Ve srovnání se zahraničními systémy podobné kategorie nabízí srovnatelné technické parametry (otevřenost systému, zakomponované moderní softwarové technologie atd.), ovšem za podstatně přijatelnější cenu.

Obr. 1.

Cena Grand Prix
Firma Microsys poskytuje rovněž služby v podobě technicko-programové pomoci při řešení aplikací. Součástí komplexních služeb jsou dodávky hotového aplikačního softwaru včetně instalace, vyškolení obsluhy a servisu. Příkladem takové aplikace je systém Promotic-Energ: je určen pro měření a regulaci odběrů energií (elektrická energie, teplo, pára, voda a další). Systém zajišťuje celou škálu funkcí, počínaje měřením odběru, včetně regulace, přes bilanční funkce až po přípravu fakturačních podkladů. Je to vysoce konfigurovatelný a parametrizovatelný systém, opakovaně aplikovaný v průmyslových podnicích formou dodávky „na klíč“. Zákazník tak dostává komplexní funkční řešení se zajištěným servisem. Výhodou jsou i speciální dodávky podle přání zákazníka.

Jako součást veletrhu Pragoregula se konala i soutěž o nejlepší exponáty – ceny Grand Prix. Po loňském úspěchu systému SCADA Promotic 2000 přihlásila firma Microsys do soutěže systém Promotic-Energ – systém pro monitorování a regulaci odběru energií. Výsledky soutěže byly vyhlášeny 7. března v podvečer v krásném prostředí Betlémské kaple. S potěšením můžeme oznámit, že jednu z pěti cen Pragoregula Grand Prix získal právě systém Promotic-Energ.

Malé jubileum
V letošním roce oslaví firma Microsys malé jubileum – desáté výročí založení. Během této poměrně krátké doby nastal v oblasti vývoje softwaru neuvěřitelný pokrok – staré aplikace DOS byly nahrazeny 32bitovými systémy Windows, které se staly v podstatě standardem. Byly vytvořeny (a jsou úspěšně používány) nové softwarové technologie, které díky zavedeným standardům dokázaly propojit softwarové aplikace různých výrobců. S příchodem internetu a jeho technologií vznikla další dimenze propojování jak informací, tak i technologií z celého světa. Podobným vývojem prošel také softwarový systém Promotic: od původní verze pro DOS až k současné verzi pro 32bitové operační systémy Windows (obr. 1, obr. 2).

Obr. 2.

Nyní je zákazníkům k dispozici moderní objektový softwarový systém s otevřenou architekturou a zabudovanými standardy. Pojmy jako ActiveX, ODBC, DAO, OLE, DLL, OPC, DDE, TCP/IP, web, XML, HTML jsou již zavedenými termíny a díky těmto rozhraním a technologiím je možné systém Promotic integrovat s okolními softwarovými aplikacemi. Je proto možné systém Promotic přímo propojit s podnikovými databázemi (DBase, Access, FoxPro, Informix, Oracle atd.), s komunikačními servery, poskytovat data do sítí Internet a Intranet atd. Systém Promotic poskytuje uživateli rovněž nezbytné prostředky pro napojení na samotnou průmyslovou technologii. Pro komunikaci s PLC nabízí kompletní množinu vlastních komunikačních ovládačů. Pro tvorbu decentralizovaných aplikací v sítích Internet nebo Intranet jsou k dispozici služby serveru Promotic Web: přenosy dat, HTTP, autentizace uživatelů atd. Přes zabudované rozhraní DDE, OLE, OPC je možné systém Promotic bez problémů napojit na komunikační servery jiných firem. Možnosti komunikace s okolními softwarovými systémy jsou tak v podstatě neomezené. Zapsání vlastního algoritmu také není v systému Promotic žádný problém díky zabudovanému jazyku VBscript (syntaxe Visual Basic). Pro odladění algoritmů je k dispozici výkonný VBscript debugger. K oživování aplikací v laboratorních podmínkách nebo pro testování aplikace jsou určeny mohutné diagnostické a ladicí nástroje. Všem zájemcům o systém Promotic je na internetových stránkách www.microsys.cz k dispozici aktuální verze. Bez hardwarového vývojového klíče funguje v demonstračním módu, pro zákazníky s vývojovým klíčem je upgrade aktuální verze Promotic zdarma.

Poděkování
Softwarový systém Promotic 2000 nabízí zákazníkovi komplexní řešení pro širokou oblast průmyslové automatizace. Charakteristické pro tento produkt je progresivní technické řešení, vysoká spolehlivost, zajištěný servis a technická podpora, špičkový poměr výkonu k ceně a rovněž vstřícný vztah k zákazníkovi. Děkujeme touto cestou všem návštěvníkům naší expozice na výstavě Pragoregula za jejich účast a děkujeme také našim zákazníkům za přízeň, kterou nám v uplynulých deseti letech věnovali. Díky našim zkušenostem při tvorbě softwarových systémů a znalostem nových technologií je systém Promotic připraven na rozšíření o nové komponenty a vlastnosti. Otevřenost, flexibilita, kvalitní služby a v neposlední řadě i cena – to jsou hlavní důvody pro použití softwarových a řídicích systémů firmy Microsys.

MICROSYS spol. s r. o.
Tavičská 21
703 00 Ostrava 3
tel.: 069/661 43 02
fax: 069/661 43 02
e-mail: microsys@microsys.cz
www.microsys.cz