Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Promotic na veletrhu Pragoregula

Automa 2/2001

Ing. Zdeněk Malina, Microsys Ostrava

Promotic na veletrhu Pragoregula

Firma Microsys spol. s r. o. patří k pravidelným vystavovatelům na významných veletrzích v České republice: MSV Brno, Pragoregula, Amper a další. Firma je známa především v oblasti vývoje a dodávek vizualizačních a řídicích systémů – softwarový systém Promotic se stal během několika let jedním z nejpoužívanějších softwarových systémů SCADA v České republice. Ve srovnání se zahraničními systémy podobného zaměření nabízí srovnatelné technické parametry (otevřenost systému, zakomponované moderní softwarové technologie atd.), ovšem za podstatně příznivější cenu. Na loňské výstavě Pragoregula 2000 byl softwarový systém Promotic oceněn cenou Grand prix. Letos bude firma Microsys spol. s r. o. vystavovat ve společném stánku s firmou AMiT spol. s r. o., která se dlouhodobě profiluje jako výrobce řídicích systémů a elektroniky a nabízí široký sortiment programovatelných automatů a displejů pro průmyslovou automatizaci. Obě firmy budou prezentovat své produkty s cílem poskytnout komplexní a ucelené řešení v oblasti průmyslové automatizace a vizualizace. Možnosti použití těchto systémů jsou široké: systémy pro monitorování a regulaci odběru energií, systémy řízení výměníkových stanic, telemetrické systémy, systémy pro řízení technologických linek, systémy pro automatizaci dopravy a další. Zákazník dostává komplexní, funkční řešení se zajištěným servisem. Výhodou jsou i speciální dodávky podle přání zákazníka. Všem zájemcům nebo uživatelům vizualizačního systému Promotic poskytne firma přímo ve stánku požadované technické informace a systém rovněž předvede.

Obr. 1.

Pro ilustraci nyní uvedeme několik základních informací o systému. Objektově orientovaný systém Promotic patří do softwarových nástrojů typu SCADA: je určen zejména pro tvorbu vizualizačních a dispečerských pracovišť. Jeho hlavními uživateli proto jsou operátoři, dispečeři a také projektanti, programátoři a vývojoví pracovníci. Systém Promotic se vyznačuje zcela otevřenou architekturou. Zabudovaná standardní softwarová rozhraní a komponenty ActiveX, ODBC, DAO, OLE, DLL, OPC, DDE a TCP/IP umožňují jeho plnou integraci s dalšími softwarovými produkty. Díky této koncepci je možné systém Promotic přímo propojit s podnikovými databázemi (DBase, Access, FoxPro, Informix, Oracle a dalšími), s komunikačními servery různých výrobců atd. Jinou významnou vlastností tohoto systému je podpora jazyka XML, což dovoluje např. importovat a exportovat data z obecných datových rozhraní. Pro komunikaci s technologickým procesem jsou přímo v systému Promotic zabudovány sériové komunikační ovládače pro nejčastěji používané PLC: automaty Simatic S5 a S7, Saia, protokol Modbus, Mitsubishi, Direct Koyo, Omron, Amit, Tecomat a mnoho dalších. K dispozici jsou ovládače pro modemová spojení, přenosy v rádiových sítích a sítích GSM. Přes zabudované rozhraní DDE, OLE, OPC je možné systém Promotic bez problémů napojit na komunikační servery jiných firem. Aplikace popisovaného systému je také možné provozovat v distribuovaných podnikových sítích Intranet a Internet. K dispozici jsou síťové protokoly a další prostředky pro síťové služby. Pomocí Promotic web serveru lze z prohlížeče stránek HTML (Internet Explorer) monitorovat nebo měnit data objektů Promotic. Promotic web server zajišťuje všechny základní služby: přenosy dat, HTTP, ověření uživatelů atd. Je zřejmé, že možnosti komunikace systému Promotic s okolními softwarovými systémy jsou v podstatě neomezené. Mohutné diagnostické a ladicí nástroje podávají obsluze komplexní informace o stavu systému a běžící aplikace. Slouží jak pro oživování aplikací v laboratorních podmínkách, tak pro sledování systému v době zkušebního nebo skutečného provozu. Na firemních internetových stránkách (www.microsys.cz) je k dispozici aktuální verze systému (bez hardwarového vývojového klíče funguje v demonstračním režimu). Aplikace lze provozovat v různých jazykových verzích. Firma Microsys poskytuje rovněž služby v podobě technicko-programátorské pomoci při řešení aplikací. Součástí komplexních služeb jsou dodávky hotového aplikačního softwaru včetně instalace, vyškolení obsluhy a servisu. Příkladem takové aplikace je Promotic-Energ: systém pro sledování, řízení a bilancování odběrů energií (obr. 1).

Příznivá cena systému Promotic a poskytování rychlé a kvalitní podpory jsou pro zákazníka zárukou dobré investice. Přijměte proto pozvání do společného stánku firem Microsys a Amit (stánek č. 83, levé křídlo Průmyslového paláce), kde odborníci návštěvníkům převedou řídicí systémy firmy Amit, softwarový systém Promotic a ukázky aplikací.

MICROSYS spol. s r. o.
Tavičská 21
703 00 Ostrava 3
tel.: 069/661 43 02
fax: 069/661 43 02
e-mail: microsys@microsys.cz
www.microsys.cz