Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Promotic Energ šetří výdaje za energie

číslo 6/2006

Promotic Energ šetří výdaje za energie

Softwarový systém Promotic Energ je určen k měření a regulaci odběrů elektrické energie a dalších energetických médií v průmyslových podnicích: plynu, vody včetně teplé, páry apod. Umožňuje vytvořit komplexní přehled o stavu energetického hospodářství v podniku, a tím zmenšit náklady na energetické vstupy při zachování provozních a technologických podmínek výroby.

Obr. 1.

Obr. 1. Základní zobrazení v systému Promotic Energ

Systém Promotic Energ (obr. 1) monitoruje odběry energií v reálném čase, a umožňuje tak včas zasahovat např. při hrozícím nedodržení sjednaného odběrového diagramu. Dále umožňuje dlouhodobě bilancovat a analyzovat spotřebu energií, a tím lépe plánovat jejich nákup i prodej. K tomu zajišťuje tyto hlavní funkce:

  • měření a regulace spotřeby médií a energií (elektřina, plyn, voda, teplo atd.),
  • měření hlavních i podružných odběrů,
  • nastavení a dodržování odběrového diagramu,
  • sdružování odběrů do provozních celků,
  • bilancování a přípravu podkladů pro fakturaci.

Systém je v široké míře konfigurovatelný a parametrizovatelný. Využijí ho nejen podnikoví energetici, ale i vedení podniku, kterému poskytuje přehled o spotřebě energií v závodě v různých časových údobích (směna, den, měsíc apod.) a organizačních jednotkách (dílny, střediska, provozní celky apod.). Má takovouto hierarchickou strukturu:

  1. Datové koncentrátory pro sběr dat (z elektroměrů, plynoměrů, měřičů tepla apod.), popř. pro regulaci odběru (je-li požadována).

  2. Centrální datový server (centrální databáze, datový sklad).

  3. Hlavní energetický dispečink podniku.

  4. Klientská PC na podnikovém intranetu.

Měřené údaje lze snímat lokálně i na dálku s přenosem dat po komunikačních kabelech či telefonním vedení, radiomodemy a sítěmi GSM (GPRS). Díky otevřené platformě (rozhraní SQL, ODBC, XML, OPC atd.) lze systém napojit na různé podnikové informační systémy (SAP, Oracle, Axapta atd.) s využitím širokých možností exportu a importu dat ve standardních databázových formátech (Microsoft Excel, Access, Dbase, SQL atd.).

Systém Promotic Energ lze vždy přesně přizpůsobit měnícím se potřebám uživatelů, a to rozšířením např. o další dispečinky tepelných i jiných zařízení (výrobní linky, rozvodny, zabezpečovací systémy atd.), včetně lokálních, o nové klienty v rámci podnikového intranetu, o sběr fakturačních dat z dalších elektroměrů, plynoměrů, měřičů tepla atd.

Promotic Energ poskytuje možnost již brzy po zavedení optimalizovat nákup energií, a tím výrazně napomáhá snižovat výrobní náklady. Jako typické příklady použití lze uvést systém centrálního dispečinku sledování odběru elektrické energie ve společnostech Biocel Paskov, RSM Chemacryl a. s. Sokolov, Dura Automotive Systems Kopřivnice, OKD OKK a. s. Ostrava, TOS Varnsdorf atd. Bližší informace o systému Promotic Energ lze najít na webových stránkách firmy Microsys na adrese http://www.microsys.cz

Ing. Zdeněk Malina,
Microsys spol. s r. o.