Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Proline 300 a Proline 500 – průtokoměry pro budoucnost

Již po téměř čtyřicet let nabízí firma Endress+Hauser svým zákazníkům z celého světa ucelené řady výrobků pro měření průtoku kapalin, plynů a páry. Na tomto úspěchu se významně podílela skupina převodníků Proline. Nové převodníky Proline 300 a Proline 500, určené pro Coriolisovy i elektromagnetické průtokoměry, přitahují zákazníky mnoha inovacemi.

 

V průmyslové výrobě se neustále zvyšují požadavky týkající se bezpečnosti, dodržování regulatorních a metrologických standardů, efektivity a kvality. Navíc musí provozovatelé technologických zařízení řešit problémy rostoucích nákladů a tlaku konkurence. Rovněž nabývají v rámci koncepce Industry 4.0 na významu i nově vyvstávající problémy v oblasti digitální propojitelnosti.

 

Všestranné převodníky

Díky četným inovačním funkcím a vlastnostem umožňují nové převodníky Proline 300 (obr. 1) a Proline 500 (pro oddělenou montáž na stěnu) všestranné měření průtoku ve všech úlohách procesní výroby – počínaje měřením průtoku a proteklého množství a monitorováním procesů a konče měřením v oblasti obchodních transakcí. Převodníky Proline 300 a Proline 500 nejen měří průtok v potrubí, ale jsou též zdrojem diagnostických dat, z nichž lze zjistit údaje o stavu měřicího zařízení i o měřeném procesu. To uživatelům dovoluje omezit četnost poruch a neplánovaných prostojů a efektivněji regulovat průběh výrobních procesů.

 

Převodníky Proline 300 a Proline 500 splňují podmínky pro použití v zařízeních s úrovní funkční bezpečnosti SIL 2 (podle IEC 61508). Výstražná hlášení, jež jsou v souladu s doporučením NAMUR NE107, okamžitě oznamují poruchu přístroje, potřebu údržby a popř. provoz mimo předem specifikovanou oblast měřených hodnot.

 

Převodníky Proline 300 a Proline 500 je možné libovolně kombinovat se senzory Coriolisových průtokoměrů Promass nebo magneticko-indukčních Promag. V závislosti na principu měření lze jedním přístrojem současně měřit několik provozních veličin: v případě Coriolisova průtokoměru hmotnostní průtok, objemový průtok, hustotu, viskozitu či teplotu, zatímco u magneticko-indukčního průtokoměru objemový průtok, teplotu a elektrickou vodivost.

 

Zajištěná kvalita

Každý převodník Proline 300 nebo 500 se před dodáním kontroluje s využitím akreditovaných, plně sledovatelných kalibračních zařízení (EN ISO/IEC 17025). To je zárukou stejně vysoké úrovně kvality převodníků bez ohledu na to, kde se vyrábějí. Robustní provedení všech senzorů Endress+Hauser zaručuje spolehlivé měření i za velmi nestálých provozních podmínek.

 

Diagnostika

Převodníky Proline 300 a Proline 500 poskytují zákazníkovi velké množství provozních informací. Nejenže je možné načítat údaje o přístroji, diagnostická a provozní data, ale nyní také informace o místu instalace, a to díky webovému serveru začleněnému do měřicího přístroje. To umožňuje přímé připojení notebooku, aniž by k tomu byl zapotřebí jakýkoliv další software či hardware. Data lze také přenášet bezdrátově sítí WLAN. To zjednodušuje provoz a údržbu průtokoměrů. Údaje o konfiguraci přístroje uložené v paměti HistoROM se automaticky obnovují při každé rekonfiguraci po provedení servisního zásahu.

 

Funkce Heartbeat, která je součástí všech převodníků Proline, umožňuje trvalou autodiagnostiku přístroje a zajišťuje certifikované a metrologicky sledovatelné ověření funkce přímo za provozu. Operátor ani nemusí být přítomen v provozu, ověření lze kdykoliv spustit ze všech rozhraní, která jsou k dispozici. To dává možnost např. používat aplikačně specifické cykly kalibrace, což představuje úsporu času i peněz.

 

Možnosti komunikace

Převodníky Proline 300/500 mají rozhraní HART, Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus RS-485, EtherNet/IP a Profinet. Ta zajišťují, aby zákazníci byli s to bezproblémově začleňovat průtokoměry Endress+Hauser do svých již existujících komunikačních sítí a automatizačních systémů a měřené hodnoty i diagnostická data mohly transparentně proudit od senzoru až k systému řízení procesu.

(Endress+Hauser)

 

Obr. 1. Více než jednoduché měření průtoku: nové převodníky Proline 300 od firmy Endress+Hauser zajišťují, že operátoři technologických zařízení obdrží ucelená data s měřenými hodnotami i diagnostickými informacemi