Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Projekty digitalizace a dotační programy

V historických prostorách radnice v Pardubicích se 22. září 2020 uskutečnila konference s názvem Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou. Účastníci na ní získali praktické poznatky o dotacích na inovace a na výzkum a vývoj a také se seznámili s realizovanými digitalizačními projekty v průmyslu a logistice.

 

Dotační programy

Nejzajímavější dotační programy pro podzim 2020 popsal v úvodní přednášce obchodní ředitel firmy Grantex Jan Jirsák. Poradil také, jak získat dotaci pro projekty digitální transformace firem. Lze žádat o dotaci na výrobní i nevýrobní techniku a na informační systém (ERP, MES, MIS) k propojení svých strojů a zařízení nebo k zavedení systémů pro sklady, nákup, prodej, finance, personalistiku atd.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje zavádění nových výrobků nebo postupů do praxe v malých a středních podnicích dotačním programem The Country for the Future.

Mezi další zajímavé dotační programy patří Úspory energie, což je program určený na investování do snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů. Program bude letos v listopadu pokračovat již šestou výzvou.

Mezi dotačními programy na výzkum a vývoj byl jmenován také program Aplikace (OP PIK) na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádost je možné podávat právě nyní (do 15. 12. 2020). Zároveň se (do 23. 11.) podávají žádosti o dotaci v programu Potenciál (OP PIK). O podporu mohou žádat malé a střední podniky, které chtějí investovat do vytvoření nebo rozvinutí zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Malé a střední podniky mohou od 15. 10. 2020 do 29. 1. 2021 žádat o podporu zavádění výsledků vývoje do praxe z programu Inovace – Inovační projekt (pořízení strojů, budov či nehmotného majetku nezbytného pro zavedení inovace do výroby). Malé a střední podniky rovněž mohou využívat inovační poukazy k nákupu služeb škol a výzkumných institucí.

Přehled všech dotačních programů zájemci naleznou na https://www.grantex.cz/dotace.

 

Digitální transformace firem

Jak by měly firmy přistupovat k digitální transformaci, na to se ve své přednášce zaměřil Jiří Bavor, který se specializuje na digitalizaci, IoT a průmysl 4.0. Podle něj má být digitalizace nikoliv cílem, ale prostředkem k dalšímu rozvoji. Měla by přispět i ke schopnosti firmy přizpůsobit se a reagovat na změny na trhu a otevírat cestu ke změně obchodního modelu a strategie firmy.

Konkrétní příklad digitalizace přiblížil Ota Horák, ředitel výrobní společnosti SpoluWorks Perfecta, která vyrábí komponenty pro sklářský průmysl, energetiku i další odvětví. Výsledkem digitalizace je bezpapírově řízená výroba na přesných CNC obráběcích centrech, na stroji pro plazmové navařování a na dalších zařízeních. Výroba je propojená s modelováním a konstrukcí nových dílů pomocí programů, jako jsou CAD Autodesk Inventor nebo GibbsCAM.

Ota Horák upozornil na skutečnost, že před digitalizací je třeba prozkoumat procesy ve firmách a odstranit nedostatky, protože výsledkem digitalizace špatného procesu je zase jen špatný proces. Firma SpoluWorks Perfecta se pustila do digitalizace za použití systému ERP Helios, přičemž cílem bylo zlepšit flexibilitu, spolehlivost a opakovatelnost procesů. Výsledkem je zlepšení mezioperační kontroly, rychlé vyřizování neshod nahlášených z výroby a velmi se zrychlilo řešení opakovaných situaci. Po digitalizaci vzrostla důvěra zákazníků i zájem talentovaných lidí o práci ve firmě SpoluWorks.

Zájemci o digitalizaci skladů a logistiky si počkali na poslední přednášku. Petr Wurm ze společnosti Kvados v ní představil, jak lze řešit digitalizaci skladů a logistiky prostřednictvím systému mySTOCK®. To se ji‍ podaّilo ve spoleènosti Marlenka. Pّi rychlé expanzi v‎roby medového peèiva zde vzrostly po‍adavky na zaskladňování a vychystávání zboží natolik, že si firma postavila nový sklad a k jeho řízení zvolila systém mySTOCK.

Konferenci Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou uspořádala společnost Grantex ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, portálem Industry Education a Komorou dotačních poradců.

(ev)

Obr. 1. Historický sál radnice v Pardubicích hostil konferenci s názvem Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou