Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Projekt Thermo – metrologie pro tepelněochranné materiály

Účelem tříletého společného evropského výzkumného projektu Thermo, řešeného v rámci evropského metrologického výzkumného programu (označení EMRP SIB52 Thermo), je vytvořit metrologické zázemí pro měření tepelné vodivosti vysokoteplotních tepelněochranných materiálů. Projektu se vedle Českého metrologického institutu (ČMI) účastní národní metrologické instituty z Velké Británie (NPL), Francie (LNE), Německa (PTB) a Maďarska (MKEH). Hlavními cíli projektu jsou stanovení metrologické návaznosti při měření tepelné vodivosti vyspělých tepelněochranných materiálů, vylepšení shody měření vykonávaných evropskými referenčními laboratořemi a posouzení možných cest ke zmenšení nejistoty měření u metod měření tepelné vodivosti používaných na průmyslové úrovni v rozsahu teplot do 800 °C. Další informace lze nalézt na webové stránce projektu http://projects.npl.co.uk/thermo/.

(ab)