Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Projekt RICAIP vstupuje do druhé fáze

Projekt RICAIP – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production), patří k programu Evropské unie Horizont 2020 WIDESPREAD-04-2017-Teaming. Projekt společně realizují čtyři akademičtí partneři – dva české výzkumné instituty, tedy Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT v Praze a Středoevropský technologický institut (CEITEC) při VUT v Brně, a dvě německé výzkumné organizace v Saarbrückenu, Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI) a Centrum pro mechatroniku a automatizaci (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik, ZeMA).

Cílem projektu je rozvíjet spolupráci na mezinárodní úrovni a pomoci uvádět do praxe vize iniciativy Průmysl 4.0. Projekt RICAIP virtuálně spojí prostředky testovacích pracovišť (tzv. testbedů) v ČR a v Německu a integruje je do nové česko-německé výzkumné infrastruktury pro pokročilou průmyslovou výrobu. Česká republika tak má možnost prosadit se jako lídr v oblasti pokročilé průmyslové výroby budoucnosti. Hlavním cílem první fáze projektu RICAIP bylo prokázat odborné schopnosti a spolupráci a získat značné finanční prostředky pro realizaci vytyčených záměrů, která představuje druhou fázi projektu. O projektu RICAIP jsem hovořil s Ing. Pavlem Burgetem, Ph.D., vedoucím testbedu pro průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze.

 Nedávno byla schválena druhá fáze projektu RICAIP. Co je to za projekt, čeho se týkala první fáze a čeho se bude týkat druhá fáze?

Projekt RICAIP je evropský projekt financovaný z programu Horizont 2020 a částečně také z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v České republice. Základní vizí tohoto projektu je vybudovat evropské výzkumné centrum pro chytrou výrobu, které bude zaměřeno na koncept „výroba jako služba“, tedy na výrobu v distribuovaném prostředí. To znamená, že testbedy budou v rámci toho projektu vybaveny různými výrobními technologiemi. 

Jak se budou jednotlivé testbedy lišit a v čem budou stejné?

Každý testbed bude zaměřen na jinou technologii, ovšem budou využívat stejný datový model a informační rozhraní, aby bylo možné je propojit do jednoho systému, sdílet data a zapojovat různé softwarové nástroje, např. pro podporu plánování, optimalizace, logistiky a tak dále. Projekt RICAIP je unikátní v tom, že nám umožňuje vybudovat výzkumnou infrastrukturu. To se netýká jen technologií, ale také procesů, jak takové centrum řídit. To bylo předmětem první fáze projektu, která skončila v roce 2018. V této fázi jsme vymýšleli koncept výzkumného centra a připravovali projekt, kde byl tento koncept popsán a zdůvodněn, a který byl teď přijat jako druhá fáze projektu RICAIP. 

Nyní tedy je druhá fáze schválena, to znamená, že jsou schváleny i finanční prostředky z programu Horizont 2020. O jaký objem peněz jde a kolik jich navíc přijde z jiných zdrojů?

Pro české subjekty je poměr 15 milionů eur z evropských peněz, které budou rozděleny mezi partnery projektu, a 30 milionů eur z programu OP VVV. 

Je RICAIP otevřený pro další partnery?

Z hlediska financování byl projekt schválen ve stávající podobě a financování je určeno jen pro členy projektu. Nicméně naší snahou je vytvořit otevřené centrum, aby se do něj mohli za určitých definovaných podmínek připojovat i další. Tyto podmínky byly rámcově popsány v návrhu, ale budeme je dále rozpracovávat a konkretizovat. To je jedna věc. Druhou věcí je, že to, co jsme navrhli v rámci projektu RICAIP, úzce zapadá do dalších iniciativ v Evropě. Například iniciativa na budování center excelentnosti pro umělou inteligenci nebo iniciativa pro budování sítě chytrých továren. Mnoho myšlenek, které tyto iniciativy přinášejí, je popsáno a definováno v rámci RICAIP. Velice úzce spolupracujeme také se sdružením CLAIRE, což je evropské sdružení pro umělou inteligenci. V CIIRC vznikla národní kancelář pro CLAIRE a naší snahou je rovněž využít RICAIP, abychom s podporou iniciativy CLAIRE vytvořili jedno z center excelentnosti pro umělou inteligenci v Evropě. 

Ještě se vrátím k projektu RICAIP. Na jak dlouho je druhá fáze naplánovaná a co by mělo být konečným výsledkem?

Projekt RICAIP je naplánován na šest let, přičemž během prvních tří let by měla být pořízena výzkumná infrastruktura, která je financována z národních prostředků. Během dalších tří let se bude pracovat na tom, abychom tuto infrastrukturu využili a vytvořili distribuovaný testbed – výzkumné centrum pro distribuovanou výrobu. 

Projekt RICAIP byl schválen v průběhu veletrhu Hannover Messe. Potkali jsme se tam, nebo spíše jen zahlédli, ve stánku DFKI. Co se Vám na veletrhu líbilo?

Stánek DFKI byl v hale 2, což je hala věnovaná výzkumu a inovacím. Určitě je zajímavé vidět, že v Německu je mnoho výzkumných institucí, které se zabývají různými dílčími problémy průmyslu 4.0, a výsledná řešení jsou zajímavým zhmotněním myšlenek, které koncept průmyslu 4.0 přináší. 

V hale 2 nebyly jen stánky německých škol, start-upů a výzkumných institucí. Myslíte, že by stálo za to, představit tam příští rok i Českou republiku? Buď nějakým společným stánkem, nebo stánkem CIIRC ČVUT?

My jsme měli ve stánku DFKI informační panel, který se týkal iniciativy CLAIRE, a byla tam zastoupena Česká národní kancelář v CIIRC ČVUT pro CLAIRE. Myslím si, že pro nás bude efektivnější připojit se k někomu z partnerů v rámci RICAIP nebo CLAIRE a udělat společnou expozici. Příští rok už bude CLAIRE více rozjetá a bude tam mít větší stánek. Nebo už RICAIP bude v takovém stavu, že bude stát za to, aby se projekt více prezentoval, to se teď těžko odhaduje. 

Děkuji za rozhovor. 

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)

Obr. 1. Ing. Pavel Burget, Ph.D., vedoucí testbedu pro průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze (foto: Roman Sejkot, NCP 4.0)