Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Projekt Kybernetická revoluce CZ v Ostravě završil svou půlroční regionální roadshow

Zástupci firem, místní samosprávy a institucí na podporu podnikání se sešli ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, aby v rámci šesté regionální akce Kybernetická revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi diskutovali o pokročilé digitalizace průmyslu. Přednášející se zaměřili na technická témata a také na práci s lidskými zdroji a investiční, právní a bezpečnostní aspekty průmyslu 4.0. V expozičním prostoru si účastníci mohli prezentovaná technická řešení vyzkoušet a při návštěvě v provozu společnosti Elcom se inspirovat konkrétním využitím prvků průmyslu 4.0, jako je virtuální či rozšířená realita, online zpracování dat nebo multikanálové řízení robotických systémů ve výrobní firemní praxi. Pořadatelem akce bylo sdružení Czech­Inno, které si při pořádání své série regionálních akcí pod názvem Kybernetická revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi klade za cíl šířit povědomí o digitalizaci a kybernetizaci průmyslu a současně vytvořit podmínky pro efektivní spolupráci mezi firmami.

Konferenci ve Vědecko-technologickém parku Ostravě-Pustkovci zahájil za místní samosprávu člen zastupitelstva města Ostravy Martin Štěpánek s poukazem na historii, současnost a budoucí výzvy moravskoslezského regionu: „Ostrava má velmi silnou průmyslovou tradici a strukturu, bohužel ale zpožděnou v čase, a čeká nás tedy náročné období restrukturalizace a transformace výrobního potenciálu, který v Ostravě je.“

V prvním panelu se řečníci Martin Červinka za ABB Česká republika, Tomáš Poláček za SimpleCell Networks a Jan Chalas za Servodata shodli na skutečnosti, že Česká republika má výborný základ pro to, aby se stala lídrem v digitální průmyslové transformaci. Vývojové firmy v ČR jsou na celosvětové špici a je třeba dobře využívat zdejší kvalitní a spolehlivé odborníky, kteří jsou značnou konkurenční výhodou. Česká republika bude v tomto oboru úspěšná, jestliže se podaří zformovat novou generaci, která bude mít ambici a schopnost ujmout se digitálních výzev.

V bloku Lidé pro novou éru bylo ústředním tématem využití potenciálu lidských zdrojů v ČR v digitální éře s dobrou zprávou od představitelů přítomných středních i vysokých škol na konec – po dlouhodobém útlumu již druhým rokem roste zájem o technické obory.

Odpoledne měli účastníci konference možnost prohlédnout si ve společnosti Elcom provoz divize Virtuální instrumentace. V provozu jsou využívány prvky průmyslu 4.0 při zpracování dat a moderní systémy řízení technologických zařízení. Tři prohlídkové okruhy byly strukturovány podle témat: online zpracovávání dat při monitoringu v energetice, multikanálový přístup k řízení robotu ve spolupráci se společností ABB Česká republika a tipy pro kybernetickou bezpečnost.

Přednášková část akce zahrnovala základní informace o průmyslu 4.0 a přístupu českých firem při jeho zavádění. V bloku Technologie budoucnosti se představili odborníci z firem ABB Česká republika, SimpleCell Net­works, Servodata a CertiCon, kteří s účastníky diskutovali o technologiích pro internet věcí, propojování fyzického světa se světem virtuálním a o zavádění dalších technických procesů souvisejících s pokročilou digitalizací průmyslu. V bloku Lidé pro novou éru se zájemci seznámili se zajímavými záměry ministerstva práce a sociálních věcí, s predikcí vývoje na trhu práce a s porovnáním přístupu ve vzdělávání na základních, středních a vysokých školách v Moravskoslezském kraji. Byly představeny možnosti, které mají firmy pro spolupráci se studenty univerzit a středních škol. Třetí blok přiblížil bezpečnostní a právní rizika průmyslu 4.0, upozornil na změny v obchodních modelech a současně účastníky vybídl k podávání žádostí o finanční podporu do programů Technologické agentury ČR zaměřených na průmysl 4.0.

Projekt Kybernetická revoluce CZ uzavřel po předcházejících pěti akcích v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci a Brně svou regionální sérii a na druhé pololetí plánuje rozšíření i do dalších tří krajů. Úkolem projektu je zaměřit se také na společensko-ekonomické dopady průmyslu 4.0 na vzdělávání, práci s lidskými zdroji a na legislativní změny. Záměrem organizátorů je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit navazování kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe.

Radim Adam

Obr. 1. Účastníci akce Kybernetická revoluce CZ aneb Průmysl 4.0 v praxi diskutovali o digitalizaci průmyslu