Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Projekt IMPULSE

číslo 5/2005

Projekt IMPULSE

Vědci z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vstoupili do evropského projektu výzkumu a vývoje nových chemických procesů s využitím tzv. mikrotechnologií. Čtyřletý projekt Integrated Multiscale Process Units with Locally Structured Elements – IMPULSE, který koordinuje profesor M. Matlosz z Národního lotrinského polytechnického institutu (INPL) a francouzského Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) v Nancy (Francie), má rozpočet sedmnáct milionů eur a bude podpořen grantem Evropské komise ve výši 10,5 milionů eur.

V rámci projektu budou studovány problémy manipulace s tuhými látkami a klíčové reakční stupně, které se uplatňují v syntézách moderních léčiv. Co se týče speciálních chemikálií, pozornost se zaměří na reakce v emulzích, které mají význam např. pro výrobu nátěrových hmot, povrchově aktivních látek, čisticích prostředků apod.

Evropské konsorcium řešitelů projektu je sestaveno z výzkumných a univerzitních center pracujících v oblasti chemického inženýrství a mikrotechnologií a účastní se jej také čtyři velké průmyslové firmy: Glaxo Smith Kline (farmacie), Degussa (speciální chemie), Procter & Gamble (spotřební chemie) a Siemens (systémy automatického řízení procesů) a servisní společnosti Britest, Dechema a Arttic.

Čeští vědci se na projektu podílejí pracemi v oblastech modelování chemických procesů elektrochemických alkoxylací organických látek a hydrodynamiky ve vícefázových reakčních soustavách. Výsledky projektu IMPULSE budou prezentovány mj. i na specializovaných sympoziích v rámci připravovaných kongresů chemického a procesního inženýrství CHISA, které se budou konat v Praze v letech 2006 a 2008.

(vk)