Projekt FlexiMon – spolupráce německých firem a univerzit na koncepci výroby v budoucnosti

Projekt FlexiMon (Flexible Montage) je společný projekt německých firem a univerzit, jehož cílem je hledat cesty, jak zvyšovat flexibilitu a současně efektivitu výrobních procesů. Je součástí výzkumného klastru nazvaného it’s OWL. Také koncern HARTING Technology Group se významně zapojuje do projektů v oblasti integrované výroby a úzce spolupracuje zejména s univerzitou v Bielefeldu. Ve stánku firmy Harting na veletrhu SPS IPC Drives 2014 v Norimberku mohli návštěvníci vidět živou ukázku unikátního řešení, spočívajícího v přímém použití výrobního postupu vytvořeného na platformě BPMN 2 (Business Process Model and Notation) pro řízení výrobních sekvencí stroje.

 
Jedním z nutných předpokladů pro vysokou míru modularizace v rámci výrobních buněk je použití jednotných fyzických rozhraní – v tomto případě s využitím konektorů Han-Modular®. Jen tak je možné dosáhnout konečného cíle: možnosti skládat výrobní stroje a linky z modulů metodou plug and produce. Celá výrobní linka je propojena prostřednictvím jednotných propojovacích modulů Harting s konektory Han-Modular: ať jde o elektrické signály, data, napájení, nebo stlačený vzduch. Jednotné propojovací moduly a jednotky Harting Smart Power Network Unit také usnadňují sledování spotřeby energie jednotlivých částí výrobní linky.
 
Na ukázkové lince FlexiMon, která vznikla ve spolupráci firmy Harting a univerzity v Bielefeldu, mohli návštěvníci na vlastní oči vidět a vyzkoušet si, jak změny výrobního plánování na úrovni ERP automaticky ovlivní práci výrobního stroje, bez nutnosti jakýchkoliv manuálních zásahů.
 
Integrovaná výroba, jejíž součástí je i německý projekt Industrie 4.0, spočívá v tom, že jednotlivé výrobní stroje budou samy sdělovat okolí údaje o svých technických možnostech, výrobní kapacitě a provozním stavu, stejně jako výrobky o tom, které výrobní a kontrolní operace na nich už byly provedeny a které ještě mají být provedeny. FlexiMon, montážní linka z autonomních mechatronických komponent, je jednou z cest k naplnění této vize. Projekt FlexiMon je součástí klastru it’s OWL, založeného německým spolkovým ministerstvem školství a výzkumu v rámci strategie německé vlády Hightech Strategy 2020 for Germany.
 
Na začátku cesty k integrované výrobě jsou modulární výrobní linky z konfigurovatelných autonomních výrobních modulů s vlastní řídicí jednotkou a standardizovaným rozhraním. Centralizovaný panel HMI je určen k vizualizaci a ovládání všech připojených modulů, nezávisle na jejich výrobci.
 
V rámci výrobní linky FlexiMon na veletrhu SPS IPC Drives představila firma Harting tři moduly: pro šroubování, potiskování a kontrolu. Všechny moduly byly plně adaptabilní a změna výrobního plánu v ERP se okamžitě projevila v jejich činnosti.
 
V budoucnu se vývoj soustředí na vývoj modulárního HMI, které bude schopno vizualizovat všechny funkce modulů výrobní linky stejně jako provozní a diagnostické údaje, a to v individualizované podobě podle potřeb konkrétního pracovníka. Cílem je, aby výměna nebo doplnění modulu výrobní linky nevyžadovaly žádné programování HMI: nový modul se v zobrazení celé linky objeví zcela automaticky.
(HARTING KGaA)
 

Obr. 1. Linka FlexiMon – firma Harting se zapojuje do výzkumu a vývoje integrované výroby