Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Projekt družice SMILE a FEL ČVUT

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se bude podílet na družicovém výzkumu slunečního větru. Společný výbor Evropské kosmické agentury ESA a Čínské akademie věd vybral k realizaci projekt družice SMILE, v jehož konsorciu je zastoupena i Fakulta elektrotechnická ČVUT. Tu bude reprezentovat doc. René Hudec z katedry radioelektroniky. Do soutěže bylo přihlášeno celkem třináct různých návrhů. Úkolem projektu je výzkum odezvy zemské magnetosféry na proud nabitých částic ze Slunce. Tento jev je znám také jako sluneční vítr. K měření bude využita unikátní technika: malé širokoúhlé UV a rentgenové teleskopy. Za dobu platného členství České republiky v Evropské kosmické agentuře (ESA) je to poprvé, kdy k finální realizaci družicového vědeckého projektu ESA byl navržen tým s českou účastí na nejvyšší úrovni, tedy členstvím v hlavním konsorciu. Mezi vedlejší cíle projektu SMILE patří i zvýšení zájmu veřejnosti o kosmický výzkum a vědy zabývající se prostředím okolo Země.

 
Zkratka SMILE je odvozena z názvu Solarwind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer. Produktem projektu bude menší družice o hmotnosti asi 300 kg a s užitečným zatížením 60 kg (obr. 1). Start do vesmíru je plánován na rok 2021. Právě oblast širokoúhlých rentgenových teleskopů a monitorů typu račí oko je oborem týmu doc. Hudce. Problematice se tito odborníci věnují již více než dvacet let a dosáhli zde světově uznávaných výsledků, což se odrazilo i na přizvání českých vědců do konsorcia projektu ESA SMILE. Rozsah české účasti na projektu bude postupně konkretizován. Především půjde o podíl na vývoji vědeckého vybavení družice, tedy rentgenového a UV teleskopu – a to v rozsahu závislém na možnostech financování v České republice. Počítá se i s významnou účastí studentů a doktorandů ČVUT a českého kosmického průmyslu.
(šm)
 

Obr. 1. Návrh družice SMILE a zobrazení stavu slunečného větru (obrázek ze zdroje ESA and University of Leicester)