Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Projekt DataFly cílí na bezdrátové monitorování fyzikálních veličin

Firma BD Sensors se již téměř 30 let zabývá vývojem a výrobou snímačů tlaku a výšky hladiny kapalin. S postupem času a rozvojem technologií rostly také požadavky na přenos a zpracování naměřených hodnot. Vznikl tak projekt DataFly (https://datafly.cz/), který zabezpečuje přenos a zpracování dat prostřednictvím sítí IoT. Uživatel tak dostává možnost jednoduchého zobrazení a snadného zpracování naměřených hodnot. V současnosti je možné monitorovat např. teplotu, vlhkost, koncentrace CO2 a VOC, tlak (obr. 1), výšku hladiny či vodivost nebo pH kapalin a odesílat tyto naměřené hodnoty do interních sítí provozovatelů, popř. na internet. Zároveň, díky univerzálnosti celého řešení, lze použít libovolné snímače s analogovými, digitálními či pulzními výstupy od jiných výrobců. Možnosti jsou opravdu široké. Variabilitu uplatnění navíc umocňuje možnost bateriového provozu. K činnosti zařízení tak není nutné mít přístup k elektrické síti.

Stále častěji se firma BD Sensors věnuje i průmyslovým řešením na míru, kdy její aplikační tým hledá individuální řešení požadavků klientů. Kombinuje tak sítě IoT s jinými komunikačními sítěmi, bezdrátovými i kabelovými, jako jsou WiFi, Bluetooth, Ethernet nebo GSM.

Příklady použití v praxi mohou být třeba tato měření: pH v kanalizační síti, vlhkost vzduchu v papírnách, teplota a vlhkost vzduchu ve skladovacích prostorách s dřevěnými výrobky, výška hladiny a teplota vody ve vodojemech, výška hladiny a konduktivita ve vrtech (obr. 2), obsah rozpuštěného kyslíku v chovných kádích s rybami, teplota v mrazicích boxech s léčivy, kvalita ovzduší ve školních učebnách, tlak v plynovém potrubí při tlakových zkouškách v terénu nebo monitorování a řízení kvality vody v mořských akváriích.

K dispozici je také vizualizační webová aplikace, kde lze naměřené hodnoty sledovat a filtrovat, nastavovat alarmy apod. Zákazník tak dostává kompaktní a jednoduché řešení přenosu a zpracování dat ze svých měřicích sítí.

(BD SENSORS s. r. o.)

 

Obr. 1. Snímač tlaku DMP331 s IoT hubem DataFly

Obr. 2. Příklad z praxe: IoT hub DataFly s bezdrátovým výstupem na hladinoměru měřícím výšku hladiny ve vrtu