Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Projekování v prostředí Automation Studio a Eplan Electric P8

Při vypracovávání návrhu byly mechanické, elektrické a softwarové prvky tradičně striktně odděleny, poté byly i samostatně vyvíjeny. V současné době ale tyto inženýrské disciplíny navzájem prorůstají do integrovaného mechatronického návrhu. Tím se otevírá cesta pro efektivnější paralelní vývojové práce a zjednodušuje se koordinace mezi strojními inženýry, elektroinženýry a softwarovými inženýry. To je důvod, proč společnost B&R integruje do svého vývojového prostředí Automation Studio expertní nástroje z různých oborů techniky.

V prostředí Automation Studio uživatelé najdou všechny funkce potřebné k vývoji automatizovaného systému – k návrhu řídicích aplikací, aplikací HMI, aplikací řízení polohy a pohybu, bezpečnostních funkcí atd. Expertní nástroje jsou do prostředí Automation Studio integrovány prostřednictvím otevřeného, transparentního rozhraní a poskytují specializované funkce – jako např. EPLAN Electric P8 pro elektroinženýrink.

Interakce usnadňují paralelní práce na projektu

Kontinuální interakce mezi Eplan Electric P8 a prostředím Automation Studio umožňují vykonávat paralelní vývojové práce. „Naši uživatelé mohou snadno převzít konfiguraci hardwaru a mapovací tabulky I/O z prostředí B&R Automation Studio. To zkracuje dobu potřebnou k vývoji zařízení a zamezuje zbytečnému opakovanému zadávání I/O a nadbytečné práci,“ vysvětluje Rainer Burgard z firmy Eplan. Pro vývojáře nemůže být práce s těmito dvěma nástroji jednodušší. Dříve bylo např. nutné konfiguraci hardwaru ve vývojovém prostředí automatizačního systému znovu ručně zadávat, ačkoliv už byla jednou kompletně vytvořena nástrojem ECAD. Díky interakcím mezi prostředími Automation Studio a Eplan Electric P8 mohou vývojáři konfiguraci hardwaru a mapovací tabulku I/O v prostředí Automation Studio vytvořit stisknutím jednoho tlačítka. Odpovídající procesní proměnné jsou samočinně navázány na proměnné v prostředí Automation Studio. Uživatelé mohou obě části projektu synchronizovat pomocí několika kliknutí myší. B&R podporuje všechna makra z prostředí EPLAN potřebná pro přizpůsobení různých hardwarových komponent.

Synchronizace prostřednictvím round-trip inženýrinku

Každodenní inženýrskou práci, při níž se používají různé softwarové nástroje, usnadňují inteligentní mechanismy pro export a import. B&R a Eplan ještě o krok postoupily, když k plné integraci elektroprojektování a projektování automatizačního systému používají tzv. round-trip inženýrink, který zajišťuje, že obě části projektu jsou vždy plně synchronizované. Výhody jsou zřejmé: „Automatická výměna dat zabraňuje chybám, které mohou jinak vzniknout při interdisciplinární komunikaci, a tím se zvyšuje kvalita projektu. Současně to přispívá k omezení potřeby servisu v pozdějších fázích životního cyklu systému,“ vysvětluje Heinz Fürnschuss, technický ředitel B&R pověřený vývojem rozhraní pro Eplan. „Modifikace jsou rychlejší, jednodušší a levnější a přitom všechny části dokumentace systému a softwaru jsou vždy aktuální a synchronizované.“

Nová generace mechatronických nástrojů

Oblasti strojního inženýrství, elektroinženýrství a softwarového inženýrství se ve snaze o co největší účinnost stále těsněji propojují. Důsledkem je naléhavá potřeba změnit konvenční přístup k vývojovým nástrojům. Zatímco v minulosti se používaly jednotlivé nástroje samostatně, bez možnosti vzájemné komunikace, jen s jednoduchými funkcemi pro export a import, nástroje nové generace dokážou být ve vzájemné interakci prostřednictvím otevřených rozhraní a s využitím inteligentních synchronizačních mechanismů. Pro projektanty je to klíčový krok k ovládnutí interdisciplinárního vývoje a k významným úsporám času i peněz.

V oblasti elektroprojektování a projektování řídicích systémů ukázaly společnosti B&R a Eplan, jak mohou dva nástroje harmonicky spolupracovat – umožnil to dobře promyšlený koncept a těsná spolupráce mezi oběma společnostmi.

 Philipp Wallner, B&R

Obr. 1. Elektroprojektování a projektování řídicího systému jsou plně synchronizovány a vždy aktuální díky funkcím round-trip inženýrinku