Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Programovatelný dvoukanálový spínač Monitor AL-3

číslo 12/2005

Programovatelný dvoukanálový spínač Monitor AL-3

Programovatelný dvoukanálový spínač Monitor AL-3 porovnává hodnoty dvou oddělených vstupů pro analogové normované signály 0/4 až 20 mA s nastavenými mezními hodnotami a spíná výstupy v souladu se zvolenými spínacími funkcemi. Obr. 1. Na displeji, umístěném na čelní straně přístroje, se zobrazují hodnoty vstupních signálů, a to díky programovatelným přepočtovým konstantám přímo ve fyzikálních jednotkách. Každému vstupnímu kanálu přísluší jedno výstupní relé s přepínacími kontakty a jeden tranzistorový výstup. Uživatel může volit mezi třemi způsoby vyhodnocení: nedosažením nebo překročením mezní hodnoty a hlídáním nastaveného intervalu (okénkovou funkcí). Slučováním signálů je možné vytvářet součtové nebo rozdílové hodnoty měřených veličin. Při porovnávací funkci může být např. ze dvou vstupních signálů ze snímačů tlaku počítán rozdíl, jeho velikost porovnávána s nastavenou mezí a zobrazována na displeji.

Monitor se ovládá třemi tlačítky. Stiskem tlačítka teach je aktuální hodnota signálu nastavena jako spínací bod. Pro externí nastavení parametrů lze využít komunikační rozhraní RS-232.

Napájecí napětí přístroje je 100 až 240 V AC. K dispozici je napájení 24 V DC, 150 mA pro snímače a převodníky. Provozní teplota je 24 připojovacích svorek. Přístroj se upevňuje do rozváděče na lištu DIN (stupeň krytí přístroje je IP50, svorek IP20).

ifm electronic, spol. s r. o., http://www.ifm-electronic.cz, e-mail: info.cz@ifm-electronic.com