Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Programovatelné oddělovací zesilovače

číslo 3/2005

Programovatelné oddělovací zesilovače

Stejně jako každý rok i letos přichází firma GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko s několika novinkami z oboru měřicí a regulační techniky. Tentokrát vám představím galvanické oddělovací zesilovače Sineax od firmy Camille Bauer. Většina z vás jistě zná převodníky elektrických a neelektrických veličin značky Sineax, které jsou firmou GMC – měřicí technika dodávány na český trh již několik let. Díky své kvalitě si získaly dobré jméno a mezi uživateli jsou velice rozšířené.

Úkolem oddělovacích zesilovačů Sineax je galvanicky oddělovat vstupní signály od výstupních, zesilovat je, měnit jejich úroveň nebo je převádět na jiný druh signálu (proud nebo napětí).

Oddělovací zesilovače splňují požadavky a předpisy ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti (EN 61010). Jsou vyvinuty, vyráběny a přezkušovány v soulady s normou ISO 9001/EN 29001.

Obr. 1.

Obr. 1. Oddělovací zesilovač SINEAX TV 809

Oddělovací zesilovače Sineax se montují na lištu. Šířka jejich pouzdra je pouze 17,5 mm. Pro možnost napájet je ze stejnosměrných i střídavých zdrojů s velmi širokým tolerančním pásmem mají velmi univerzální použití.

Jednokanálový programovatelný oddělovací zesilovač Sineax TV 809

U přístroje Sineax TV 809 lze měřenou veličinu a rozsah měření naprogramovat pomocí příslušného programu v PC. Kromě nich lze softwarově nastavit parametry specifické pro měřenou veličinu, dále analogovou výstupní veličinu, přenosovou charakteristiku a podrobnosti signalizace mezních hodnot. Programování pomocí PC usnadňuje uvádění zařízení do provozu. Díky univerzálnosti oddělovacího zesilovače se mohou zmenšit skladové zásoby náhradních dílů a zkracují se také dodací lhůty.

Vstupní napětí zesilovače je až ±1 000 V. Zařízení má krátkou časovou konstantu a je vybaveno programovatelným vstupním filtrem.

U přenosové charakteristiky lze nastavit libovolné měřítko, i s invertováním signálu. Vstupní signál je možné linearizovat. Měřené hodnoty lze číst on-line a výstupy je možné budit prostřednictvím PC.

Obr. 2.

Obr. 2. Oddělovací zesilovač SINEAX TV 819

Dodává se i varianta s programovatelným relé pro signalizaci mezních hodnot.

Konstrukční řadu Sineax TV 809 doplňuje jiskrově bezpečné provedení [EEx ia] IIC.

Jednokanálový unipolární nebo bipolární oddělovací zesilovač Sineax TV 819

Sineax TV 819 poskytuje v minimálním prostoru širokou paletu vstupních a výstupních rozsahů, které si může uživatel nastavit sám s využitím pájených propojek a potenciometrů. Je to flexibilní přístroj s více než 250 různými kombinacemi vstupů a výstupů. Galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a napájením (až 2,3 kV) zabraňuje zkreslování měřených hodnot zavlékáním potenciálů. Podle požadavků zákazníka lze realizovat i nestandardní rozsahy.

Kam pro další informace

Bližší informace k těmto zesilovačům i k dalším přístrojům ze sortimentu společnosti GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko ochotně poskytnou její zaměstnanci.

Radka Alexová,
GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz