Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Programovatelné automaty Panasonic s bezpečnostními funkcemi

Firma Panasonic Electric Works rozšířila své programovatelné automaty řady FP-Σ (FP-Sigma), FP0R a FP-X o bezpečnostní funkce podle nové normy DIN EN 62061. Vedle osvědčeného programování podle IEC 61131-3 s programem FPWIN Pro lze nyní zajistit úroveň bezpečnosti zařízení SIL 3. PLC dostává všechny povely a informace o bezpečnostních stavech z centrálního modulu bezpečnosti on-line a všechny bezpečnostní funkce jsou vykonávány zcela nezávisle tak, jak to norma EN 62061 předepisuje. V centrálním modulu bezpečnosti jsou k dispozici připravené bezpečnostní funkce (např. dvouruční ovládání podle EN 574, nouzové zastavení, monitorování pohybu, monitorování blokovacích zařízení, blokování opětného zapnutí apod.). Pomocí softwarového nástroje stačí požadovanou funkci vybrat a parametrizovat. Centrální modul bezpečnosti má šestnáct bezpečných digitálních vstupů, čtyři bezpečné polovodičové výstupy bezpečnostní kategorie 4, dva volně parametrovatelné polovodičové výstupy, čtyři další nezávislé kontaktové výstupy a obvod monitorování klidového stavu a otáček pro dvě osy. Navíc jsou k dispozici zatím tři rozšiřovací moduly: I/O modul, reléový modul a jednotka pro rozšíření reléových výstupů. Nové bezpečnostní funkce přinesou lepší diagnostické možnosti, jednodušší výměnu dat mezi standardními a bezpečnostními PLC a možnost v kombinaci použít bezpečné a standardní komponenty na jedné sběrnici.
 
Panasonic Electric Works Czech s. r. o., www.panasonic-electric-works.cz, e-mail: L.Bartak@eu.pewg.panasonic.com