Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Programovatelné automaty Mitsubishi Electric

číslo 2/2005

Programovatelné automaty Mitsubishi Electric

Na trhu s programovatelnými automaty (PLC) je nabízeno velmi široké spektrum produktů. Dnešní uživatelé nevybírají řídicí systém pouze podle jeho výkonu, ale zejména podle účelu použití, k řešení konkrétní úlohy. Jedním z dobrých řešení je rozhodnout se pro některou řadu PLC od firmy Mitsubishi Electric. Již déle než čtvrtstoletí jsou tyto systémy zárukou kvalitního a efektivního řešení všech typů úloh.

Mikrokontrolér Alpha 2

Mikrokontrolér Alpha 2 je zařízení z kategorie mikro-PLC určené pro řešení jednoduchých úloh, včetně těch, které vyžadují aritmetické funkce. Jeho hlavní technické parametry jsou následující:

Obr. 1.

Obr. 1. Alpha 2 s komunikačním modulem AS-i

 • kapacita paměti 5 kB,
 • 14 až 28 vstupů a výstupů,
 • komunikace doplněná metodou GSM,
 • paměť na 200 funkčních bloků programu,
 • matematické funkce,
 • velký displej zobrazující i sloupcové grafy a „běžící“ text.

S využitím rozšiřujících modulů lze zařízení doplnit o další funkce, jako např. rychlé čítačové vstupy, analogové výstupy, komunikační rozhraní (obr. 1) apod. Vzorové příklady programů lze nalézt na http://www.the-new-alpha.com

Řada Melsec FX1S

Kompaktní automaty FX1S díky svým vlastnostem získaly velmi silnou pozici na českém i evropském trhu. Mezi jejich velmi zajímavé funkce patří např.:

 • zpracování rychlých vstupních signálů (frekvence do 60 kHz),
 • generování výstupních pulsů s frekvencí až 100 kHz při použití pulsní šířkové modulace (PWM),
 • integrované funkce řízení pohybu a polohy, PID regulátory atd.,
 • možnost rozšíření o malý a levný displej (ke sledování a nastavování vnitřních proměnných).
Obr. 2.

Obr. 2. PLC Melsec řady FX2NC, FX2N, FX1N, FX1S a komunikační modul Ethernet

Přestože první cesta tohoto malého PLC vedla k výrobcům strojů, kteří byli nejlépe schopni využít všechny přednosti systému (zejména funkce umožňující jednoduché, rychlé a přesné řízení polohy), uplatňuje se FX1S stále častěji i jinde (čistírny odpadních vod, malé vodní elektrárny apod.). Významnějšímu průniku do nových oblastí však v minulosti bránila skutečnost, že tyto PLC nebyly schopny dalšího funkčního rozšíření a neuměly přímo zpracovávat analogové signály. Oba tyto požadavky společnost Mitsubishi Electric vyřešila nabídkou rozšiřujících tzv. on-board modulů (typové označení BD). Díky konstrukci modulů typu BD (nejde o klasickou rozšiřující jednotku, ale o moduly umístěné pod kryt základní jednotky) se podařilo dosáhnout ještě jednoho efektu, který zajímá každého uživatele – mimořádně příznivé ceny.

Řada Melsec FX1N

Spolu s řadou FX1S byly na trh uvedeny PLC řady FX1N (obr. 2). Automaty této řady obsahují všechny funkce, jimiž disponuje řada FX1S (rychlé vstupy a výstupy, řízení pohybu, PID, integrovaný displej atd.), nicméně provedením a výkonem jde o systém předurčený pro náročnější úlohy (textilní stroje, zpracování dřeva, čistírny u úpravny vod apod.).

Řada Melsec FX2N

Řada FX2N je z kompaktně modulárních systémů dodávaných firmou Mitsubishi Electric nejvýkonnější. Přestože se tyto automaty vyrábějí již déle než čtyři roky, díky neustálým inovacím se stále drží na špičce zájmu zákazníků vyžadujících velmi přesné řízení polohy (obráběcí stroje, brusky apod.). Systém charakterizují tyto parametry:

 • kapacita paměti až 16 K kroků,
 • 16 až 256 vstupů a výstupů,
 • rychlé čítačové vstupy (do 60 kHz),
 • PID regulátor s automatickým nastavením,
 • výpočty v pohyblivé řádové čárce.
Obr. 3.

Obr. 3. Multiprocesorový systém Melsec Q

Prostřednictvím komunikačních modulů (CANOpen, DeviceNet, I/O-Link, CC-Link atd.) lze systémy FX2N spojit se zařízeními od jiných výrobců.

Melsec System Q

Modulární řídicí systém Melsec Q (obr. 3), v nabídce firmy nejvýkonnější, se vyznačuje zejména podporou několikaprocesorového uspořádání (až čtyři procesorové jednotky na jedné sběrnici). V systému jsou integrovány prostředky pro řízení pohonů a podpora moderních metod komunikace v prostředí standardní výpočetní techniky (IT). Dalšími významnými vlastnostmi jsou:

 • 8 až 4 096 vstupů a výstupů,
 • základní paměť až 256 K kroků programu (512 kB),
 • doba vykonání jedné logické instrukce až 0,034 ms.

Ing. Milan Begeš,
AutoCont Control Systems, spol. s r. o.

AutoCont Control Systems s. r. o.
Nemocniční 2
702 00 Ostrava 2
tel.: 596 152 412
fax: 596 152 112
e-mail: consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz