Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Programovací prostředí B&R Automation Studio obdrželo certifikát PLCopen pro interpolované pohyby

Programování a konfigurace víceosých systémů ve vývojovém prostředí B&R Automation Studio je nyní ještě snadnější. Umožňuje to rozšíření konceptu Generic Motion Control o funkční bloky pro interpolované pohyby s certifikátem PLCopen. B&R soustavně rozšiřuje svou nabídku funkčních bloků s certifikáty PLCopen již od roku 2004.

 
Certifikát předal společnosti B&R na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku v listopadu 2014 Eelco van der Wal, generální ředitel organizace PLCopen. Konstatoval, že standardizace je cestou do budoucnosti, protože modulární a individuální koncepce strojů lze realizovat pouze v případě, kdy budou komponenty od různých výrobců snadno zaměnitelné.
 
PLCopen Motion Control Part 4 – specifikace pro interpolované pohyby – zahrnuje předem definované funkční bloky a popisy stavu stroje a zároveň umožňuje řídit jakýkoliv víceosý mechanismus prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Například nastavení konfigurace libovolného typu robotu – bez ohledu na jeho kinematickou strukturu, – je díky funkčním blokům PLCopen stejně snadné jako nastavení jednotlivých os. Standardizovaná rozhraní funkčních bloků zaručují jednotné vykonávání příkazů bez toho, že by bylo třeba měnit byť jen jediný řádek kódu.
(ed)