Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Programová podpora web PC

Automa 2/2001

(Future ICS, a. s.)

Programová podpora web PC

V loňském roce představila společnost Advantech novou sérii produktů WebCON 2000. V podstatě jde o kompaktní počítače konstruované s ohledem na snadnou vestavbu do zařízení a sloužící jako rozhraní mezi tímto zařízením a sítí Internet. Podstatnou částí řešení vazby průmyslové technologie na jedné straně s počítačovou sítí a internetem na druhé straně je programové vybavení. Jde o téma velmi aktuální. Advantech i mnoho dalších výrobců připravuje programová řešení pro webové rozhraní průmyslové technologie (tzv. globální automatizace).

Základní programy WebCON
Spolu s jednotkou WEB-2040-1100 z rodiny WebCON 2000 dodává softwarovou platformu, určenou k vývoji webových aplikací řídicích systémů. Platforma poskytuje nástroje pro vytvoření webového prostředí pro zpracování a publikování technologických dat, FTP server, možnost na dálku konfigurovat a modifikovat vnitřní programy a nástroje skriptu CGI (Comon Gateway Interface) pro vytvoření rozhraní k specifickým zařízením (programovatelné automaty, externí řídicí jednotky apod.). Operační systém a podpůrné programy jsou dodávány na 16MB polovodičovém disku typu CFC (Compact Flash Card).

Obr. 1.

Operační systém Windows CE
Počítače WebCON budou dodávány od počátku roku 2001 s operačním systémem Windows CE verze 3.0, který je specificky vyvinutý s ohledem  na jejich omezenou hardwarovou konfiguraci. Podporuje běžné diskové funkce vnitřních EPROM (disků CFC) a popř. externího pevného disku, rozhraní VGA, sériová rozhraní COM1 až COM3 a digitální technologická rozhraní (6 × DI, 6 × DO).

Server Web/FTP
Součástí programového vybavení je také server Web/FTP, automaticky spouštěný po náběhu systému. Poskytuje všechny běžné služby pro komunikaci prostřednictvím internetového prohlížeče a připojené sítě. Důležitou součástí webového serveru je tzv. C Script Engine, který implementuje skripty CGI, vytvářející rozhraní mezi webovým serverem a specifickými protokoly připojené technologie (programovatelné automaty, měřicí moduly apod.). Tento C Script Engine spouští kód čtyř vláken (thread) pro DIO, COM1, COM2 a COM3, tj. základní datové obsluhy sériových kanálů a DIO. Kódy jsou přístupné v otevřené podobě.

ASPIC CE firmy Merz s. r. o. – aplikace SCADA pro Windows CE
Systém ASPIC firmy Merz je jako univerzální vizualizační, monitorovací a řídicí systém ideálním prostředkem pro všechny aplikace vyžadující grafickou vizualizaci a operátorské řízení procesů, sběr dat apod. Systém ASPIC CE je určen pro platformy MS Windows CE 2.11, 2.12 i pro nejnovější verzi 3.0. v maximální míře využíval všechny vlastnosti, které aplikacím poskytuje prostředí tohoto operačního systému: multitasking, multithreading, COM/DCOM (DCOM od verze 3.0) atd. Velmi snadno se integruje s jinými systémy. Základním komunikačním standardem pro výměnu dat v systému ASPIC je OPC (Object Linking and Embedding for Process Control). Tím je zajištěna velmi efektivní a  spolehlivá komunikace, která umožňuje používat aplikace ASPIC CE i ve velmi náročných projektech.

Control Web pro Windows CE od firmy Moravské přístroje a. s.
Control Web pro Windows CE navazuje na systém Control Panel Embedded Runtime – výjimečný řídicí a vizualizační systém schopný práce na počítačích s velmi limitovanými zdroji – s pouhými několika megabyty paměti a bez pevného disku. Stejně jako jeho přechůdce přináší i Control Web pro Windows CE do prostředí aplikací pracujících na malých řídicích počítačích bez pevného disku téměř všechny možnosti stolního a serverového systému, a to včetně práce v sítích dynamického serveru HTTP apod. Zachování jednotné architektury aplikací a stejného programátorského modelu velmi zrychluje tvorbu nových aplikací a výrazně šetří investice.

Spolupráce WebCON a InTouch
WebCON 2000 lze výhodně použít i s aplikacemi využívajícími funkce „terminálových služeb“ nového operačního systému MS Windows 2000. Terminálové služby umožňují provozovat na jednom výkonném počítači (serveru) aplikace, odkládané z hardwaru i softwaru „tenkých“ klientských stanic (terminálů).

Terminálovou architekturu využívá např. nová verze systému SCADA/HMI Wonderware InTouch, značně rozšířeného i v ČR. Na serveru lze spustit větší počet aplikací InTouch (stejných nebo různých) a ovládat je z terminálových stanic realizovaných na platformě WebCON 2000. Přínosem tohoto řešení jsou nejen menší náklady na hardware klientů, ale i centralizovaná správa aplikací z jednoho místa.

Závěrem
Z příkladů je patrné, že uživatelé, kteří vsadili na popsaný moderní směr vývoje automatizační techniky, mohou počítat nejen se širokou nabídkou samotných webových řídicích jednotek, ale též s kvalitní softwarovou podporou, kompatibilní s většinou užívaných systémů třídy SCADA.

Další informace zájemci naleznou na www.future.cz nebo u obchodních zástupců firmy Future ICS a. s.

FUTURE ICS a. s.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: (05) 41 21 88 84
fax: (05) 74 72 45
e-mail: ICS@future.cz