Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Program sousedské pomoci podpoří solidaritu obyvatel měst

Jak smysluplná je vzájemná sousedská pomoc, to se znovu potvrzuje při současné koronavirové krizi. Tolik lidí se nyní ocitlo v situaci, že jsou závislí na pomoci ostatních. Zatímco na venkově k sobě mají lidé blíže a nerozpakují se požádat sousedy a známé o pomoc třeba s hlídáním dětí nebo s nákupy, lidé ve městech mívají zábrany o pomoc poprosit. Proto Fraunhoferův institut pro integrované obvody (IIS) pracuje se svými partnery na novém konceptu služeb, který řeší sousedskou pomoc. Jejich cílem je prostřednictvím aplikace sousedské pomoci podpořit solidaritu v městských komunitách.

Někteří mají zdravotní potíže, jiní potřebují kutila, který by opravil to či ono, a další potřebují pomoc při péči o děti nebo o domácí mazlíčky či s pochůzkami na poštu. Tyto služby bývají k dispozici za poplatky, které jsou však mnohdy přemrštěné. Proto je tak důležité posílit také ve městech vzájemnou bezplatnou sousedskou pomoc. K tomu má napomoci projekt INSELpro, jehož úkolem je vyvinout digitální aplikaci, která poskytování sousedské pomoci usnadní.

Jiné podobné aplikace sousedské pomoci fungují jako vývěska, kde lidé zveřejňují nabídky a požadavky na to, co hledají. Partneři projektu INSELpro na to jdou jinak – jejich aplikace propojí požadavky s nabídkami účastníků. Vědci z Fraunhoferova ústavu IIS vyvíjejí zprostředkovatelské prostředí, v němž jsou požadavky uživatelů přiřazovány k nabízeným službám.

Koordinace nabídek a poptávek se opírá o zabezpečenou databázi a sémantický model uživatelů, služeb a kritérií. Uživatelé systému sousedské pomoci, tzv. prosumers, jsou zároveň poskytovatelé (providers) i spotřebitelé (consumers). Jakmile zájemce odešle požadavek na konkrétní službu, okamžitě získá seznam vhodných poskytovatelů, z nichž si může vybrat.

Uživatelé v aplikaci sousedské pomoci popíšou svou osobní situaci a charakterizují různé okolnosti, jako je jejich fyzická kondice, alergie na domácí mazlíčky, koníčky a nástroje, které mají k dispozici. Mohou dokonce sdělit, jaké úkoly si nepřejí vykonávat. Všechny zadané údaje jsou patřičně zabezpečeny.

Do aplikace mohou být zařazeni i profe­sionální poskytovatelé služeb, jako jsou místní obchodníci nebo dobrovolnické neziskové organizace. Za služby se neplatí. Podle Matthiase Goldhana, výzkumníka z Fraunhoferova institutu IIS je nepeněžní aspekt důležitý. Říká, že rovnováha mezi nabízenými a využívanými službami je založena na principu „dávat a brát“. Struktury vytvořené v aplikaci mohou být prospěšné charitativním organizacím a komunálním úřadům v péči o své územní celky.

Nový systém sousedské pomoci bude vyzkoušen v Norimberku-Mögeldorfu v novém rezidenčním objektu v Langseestraße, kam se nastěhuje dvanáct lidí. Budoucí obyvatelé bytů v této budově již v prvním čtvrtletí tohoto roku ocenili uživatelskou přívětivost grafického uživatelského rozhraní a další zkoušky budou následovat.

Při řešení digitální služby sousedské pomoci spojilo síly několik subjektů: pracovní skupina SCS (Supply Chain Services) z ústavu Fraunhofer IIS v Erlangenu a dále vývojová skupina jedné softwarové společnosti se sídlem též v Erlangenu. Na práci se podílelo také Evangelické sdružení Nürnberg-Mögeldorf a rovněž katedry informačních systémů (služby, procesy a inteligence) a psychologie práce a organizace na Univerzitě Friedricha Alexandra v Erlangenu. Projekt INSELpro financuje Německé spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu (BMBF).

Tento projekt si klade za cíl posílit sousedskou solidaritu a podpořit soudržnost a sociál­ní interakce mezi místními obyvateli. Koncept služby a software lze využít i v dalších městech.

(ev)

Obr. 1. Fraunhoferův institut IIS se svými partnery pracuje na novém konceptu služeb, který řeší sousedskou pomoc