Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Program Sizer pomáhá analyzovat energetickou účinnost pohonů

Nová verze V3.4 programového nástroje Sizer, určeného k navr­hování regulovaných pohonů s frekvenčními měniči, umožňuje po­rovnat dvě různé sestavy pohonu z hlediska jejich energetické účin­nosti a určit tak potenciální úspory. Určit lze také spotřebu energie již existujících sestav pohonů.
 
Při analýze spotřeby a energetické účinnosti pohonu se berou v úvahu komponenty jako motor, výkonová elektronika, vstupní a vý­stupní tlumivka a aktivní moduly rozhraní. U mechanické části pohonu se započítávají ztráty energie v dů­sledku tření apod., u motorů ztrá­ty závislé na zatížení (např. ztráty v mědi a železe, ztráty způsobené třením a harmonickými). U elek­trických výkonových komponent se počítá s úbytky vznikajícími prů­chodem proudu vodiči a spínací­mi prvky. Přihlíží se také ke ztrátám způsobeným přítomností jalo­vé složky výkonu na výstupu a konstantním úbytkům nezávislým na zatížení. Celkové ztráty v libovolném pracovním bodě jsou součtem příslušných dílčích úbytků výkonu.
 
Nástroj Sizer dále obsahuje funkci konverze pohonu. Při jejím použití lze vytvořit alternativní sestavu pohonu, která může mít oproti dříve navržené sestavě lepší energetickou bilanci. Na základě této ana­lýzy je pak možné se rozhodnout pro úspornější řešení. V nástroji Sizer je podporována analýza pohonů s měniči řad Sinamics, Micromas­ter a Dynavert T, spouštěčů motorů a systémů Sinumerik a Simotion.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com