Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Program konference Technical Computing Bratislava 2012

Tradiční podzimní setkání odborníků zabývajících se technickými výpočty, statistikou, optimalizací, simulací, řídicí technikou, měřením, zpracováním signálu a obrazu, komunikacemi a multifyzikálním modelováním při použití nástrojů Matlab a Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics se uskuteční pod hlavičkou Technical Computing Bratislava 2012 – TCB 2012 v Hotelu Sorea Regia v Bratislavě dne 7. listopadu 2012.

Akce si během dosavadních devatenácti let, kdy byla do roku 2009 a v roce 2011 pořádána v Praze jako TCP (Technical Computing Prague) a v roce 2010 v Bratislavě jako TCB, vybudovala zavazující tradici a zaujala početnou skupinu pravidelných účastníků, která se každoročně rozrůstá o další vědecké pracovníky, vývojáře, techniky a pedagogy z oborů strojírenství, energetiky, elektrotechniky, automatizace, automobilového průmyslu, chemie, telekomunikací, lékařství, biotechnologií, životního prostředí atd.

Zájemci o účast na setkání TCB 2012 najdou všechny potřebné údaje, včetně přihlášky, na www.posterus.sk/tcb2012, kde také bude, po uzávěrce příjmu příspěvků, dostupný úplný program konference. Důležitými termíny z pohledu účastníků – posluchačů jsou 24. říjen (uzávěrka příjmu finálních příspěvků) a 31. říjen 2012 (uzávěrka příjmu bezhotovostních plateb vložného).

(sk)