Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Program konference Technical Computing Bratislava 2010

Tradiční podzimní setkání odborníků zabývajících se technickými výpočty, statistikou, optimalizací, simulací, řídicí technikou, měřením, zpracováním signálu a obrazu, komunikacemi a multifyzikálním modelováním se uskuteční pod hlavičkou Technical Computing Bratislava 2010 (TCB 2010) v Hotelu Sorea Regia v Bratislavě 20. října 2010 od 9 do asi 17 hodin.
 
Akce si během dosavadních sedmnácti let, kdy byla pořádána v Praze jako TCP (Technical Computing Prague), vybudovala zavazující tradici a početnou skupinu pravidelných účastníků, která se každoročně rozrůstá o vědecké pracovníky, vývojáře, techniky a pedagogy z oborů telekomunikací, strojírenství, energetiky, elektrotechniky, automobilového, leteckého a jaderného průmyslu, pracovníky činné v oblasti chemie, lékařství, biotechnologií, životního prostředí atd.
 
Setkání TCB 2010 je určeno jak zkušeným současným uživatelům výpočetních systémů, tak i začátečníkům či zatím jen příznivcům výpočetních, modelovacích a simulačních programových nástrojů. Budou na něm představeny způsoby použití nástrojů MATLAB & Simulink, dSPACE a Comsol Multiphysics v nejrůznějších úlohách v průmyslu, vědě, výzkumu a při výuce.
 
Podrobné informace o programu konference TCB 2010 včetně registračního formuláře lze nalézt na www.posterus.sk/tcb2010, odkud je také dostupný aktuální seznam přihlášených abstraktů, popř. přijatých příspěvků.

(pb)