Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Program konference Technical Computing Bratislava 2010

Tradiční podzimní setkání odborníků zabývajících se technickými výpočty, statistikou, optimalizací, simulací, řídicí technikou, měřením, zpracováním signálu a obrazu, komunikacemi a multifyzikálním modelováním se uskuteční pod hlavičkou Technical Computing Bratislava 2010 (TCB 2010) v Hotelu Sorea Regia v Bratislavě 20. října 2010 od 9 do asi 17 hodin.
 
Akce si během dosavadních sedmnácti let, kdy byla pořádána v Praze jako TCP (Technical Computing Prague), vybudovala zavazující tradici a početnou skupinu pravidelných účastníků, která se každoročně rozrůstá o vědecké pracovníky, vývojáře, techniky a pedagogy z oborů telekomunikací, strojírenství, energetiky, elektrotechniky, automobilového, leteckého a jaderného průmyslu, pracovníky činné v oblasti chemie, lékařství, biotechnologií, životního prostředí atd.
 
Setkání TCB 2010 je určeno jak zkušeným současným uživatelům výpočetních systémů, tak i začátečníkům či zatím jen příznivcům výpočetních, modelovacích a simulačních programových nástrojů. Budou na něm představeny způsoby použití nástrojů MATLAB & Simulink, dSPACE a Comsol Multiphysics v nejrůznějších úlohách v průmyslu, vědě, výzkumu a při výuce.
 
Podrobné informace o programu konference TCB 2010 včetně registračního formuláře lze nalézt na www.posterus.sk/tcb2010, odkud je také dostupný aktuální seznam přihlášených abstraktů, popř. přijatých příspěvků.

(pb)