Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Prognóza ABB do roku 2011: očekává se ekonomický růst

Společnost ABB zveřejnila v září 2007 svou hospodářskou prognózu pro roky 2007 až 2011, v níž předvídá příznivý ekonomický rozvoj (viz text v rámečku). Prognóza rozvoje společnosti má globální platnost, protože ABB je celosvětový koncern. Jaké jsou perspektivy ABB v České republice?
Jak jsme již informovali, ABB prodala společnost Lummus Global, která dříve byla součástí koncernu ABB (aktuální informace viz text v druhém doprovodném rámečku). Jak se tento prodej dotkne koncových zákazníků, a především zákazníků v České republice?
O odpovědi na tyto dvě otázky a na několik dalších jsme požádali pana Olle Jarleborga, prezidenta a výkonného ředitele ABB, s. r. o.
 
Pane řediteli, prognóza analytiků koncernu ABB týkající se hospodářského rozvoje společnosti je optimistická. Předpokládáte podobně příznivý vývoj i na trhu v České republice? Jaká je výchozí pozice a jakých příležitostí bude chtít ABB zde, v České republice, využít?
ABB v České republice je součást globálního koncernu. Očekává-li tedy koncern dobré hospodářské výsledky, lze předpokládat, že se i v České republice bude ABB úspěšně rozvíjet.
 
Společnost ABB v České republice v posledních letech velmi expandovala a otevřela zde nové výrobní závody. Je to součástí přesunu výrobních aktivit ABB ze Západu na Východ − Česká republika je přitom z východních zemí první na řadě. Koncern ABB považuje za klíčové geografické oblasti s velkým potenciálem rozvoje – Čínu, Indii, Mexiko a země východní Evropy, počítaje v to i Českou republiku. To je jeden z důvodů, proč se ABB v České republice silně rozvíjí. Týká se to všech našich výrobních podniků i technicko-obchodních kanceláří: v Trutnově, Ostravě, Brně, Praze a nově i v Plzni. Pozitivně se vyvíjejí i naše vývozní aktivity z České republiky. Ekonomické výsledky exportu ovšem závisejí i na okolnostech, které ABB přímo neovlivňuje, např. na vývoji kurzu české koruny, a současné změny kurzu koruny exportu příliš nepřejí, naopak. Přesto je náš vývoz ekonomicky úspěšný.
 
Co se týče budoucnosti, počítáme v České republice s dalšími investicemi. V nedávné době jsme např. otevřeli nový závod na výrobu vysokonapěťových komponent v Brně. ABB je také významným zaměstnavatelem a s rozšiřováním aktivit v České republice porostou i naše požadavky na další pracovní síly. V současné době zaměstnáváme přibližně dva tisíce pět set lidí. To je sice méně než v minulosti, ale jsem přesvědčen, že počty zaměstnanců dále porostou, stejně jako se bude zvyšovat náš obrat v České republice.
 
Které oblasti podnikání považujete pro Českou republiku za klíčové?
V současné době se nejvíce rozvíjí oblast průmyslových robotů. ABB je v České republice úspěšná v jejich prodeji, a to nejen pro automobilový průmysl, a realizuje zde i významné výrobní a inženýrské aktivity, jejichž výsledky jsou potom také předmětem vývozu. Jde např. o retrofit použitých průmyslových robotů, který se ukazuje být obchodně velmi příznivý. V České republice se také vyrábějí kompletní svařovací buňky na míru podle specifických zadání tuzemských i zahraničních zákazníků. Buňky je možné začlenit do výrobní linky metodou plug-in: jednoduše se připojí elektřina a další média, a tím je integrace do výrobní linky hotová. Svařovací buňky jsou úspěšným oborem podnikání.
 
V České republice se vyrábějí také vysokonapěťové spínače a množství produktů pro nízké napětí, jak pro místní trh, tak na vývoz. V tomto oboru jsme jednou z předních společností na světových trzích a mnoho produktů ABB pochází právě z České republiky.
 
Jak je pro ABB v České republice důležitá průmyslová automatizace a technika pro procesní výrobu?
ABB patří v průmyslové automatizaci k nejvýznamnějším světovým firmám, a proto je tento obor důležitý i v České republice. Z velkých projektů realizovaných v poslední době můžu jmenovat např. zakázku renovace zařízení pro ocelárny Mittal Steel nebo modernizaci automatizačních systémů v Chemopetrolu, kde se nahrazovaly staré řídicí systémy ABB, jež tam byly dodány v devadesátých letech minulého století, za moderní systémy řady 800xA.
 
Kromě toho máme v Ostravě velkou technickou kancelář, která zajišťuje inženýrské služby zákazníkům jak přímo, tak i v roli subdodavatele společně se sesterskými společnostmi ABB v celé Evropě, např. ve Švédsku, Německu nebo ve Švýcarsku. Ostravská kancelář pro ně především navrhuje, vyvíjí a oživuje softwarové vybavení řídicích systémů. Také to je obor, který se zdařile rozvíjí: počítám, že počet zaměstnanců ostravské kanceláře, kterých je v současné době kolem stovky, se v nejbližších několika letech zdvojnásobí.
 
ABB prodala svoji bývalou součást, společnost Lummus Global. Tato společnost byla aktivní i v České republice. Jaké byly důvody prodeje a co to znamená pro české zákazníky ABB a Lummus Global?
Společnost ABB nijak neskrývá, že se musela v minulých letech vypořádat s těžkými problémy. V té době bylo rozhodnuto, že společnost zeštíhlí a koncentruje se na klíčové segmenty: na produkty pro energetiku a rozvody elektrické energie a na automatizační techniku pro strojní výrobu a kontinuální výrobní procesy. Společnost Lummus Global se sice také zabývá automatizací výrobních procesů, ale typ jejího podnikání je jiný, než kterým se chce zabývat ABB. Proto se koncern ABB rozhodl tuto společnost prodat. Je to podle mého názoru dobré rozhodnutí nejen pro ABB, ale i pro Lummus Global, která tak bude mít větší možnosti rozvíjet samostatně své obchodní aktivity.
 
A co to znamená pro české zákazníky Lummus Global? Nic negativního: Lummus Global se bude dále zabývat inženýrskými službami pro chemii a petrochemii, jen nyní bude mít méně omezený přístup k různým zdrojům a více volnosti v podnikání.
 
Bude Lummus Global dále spolupracovat s ABB?
Domnívám se, že obě nyní samostatné společnosti budou spolupracovat. Je pro to dobrý důvod: Lummus Global potřebuje automatizační techniku i energetické systémy a ABB je schopna jí tuto techniku dodat v takové kvalitě, rozsahu a za takových podmínek, že to pro Lummus jako pro zákazníka bude výhodné.
 
V průběhu tiskové konference, na níž byla v květnu 2007 představena Nadace Jürgena Dormanna pro inženýrské vzdělávání, řekl Fred Kindle, prezident koncernu ABB: „Jsme hrdí, že můžeme podporovat budoucí generace inženýrů. Inženýři hrají hlavní roli pro ABB stejně jako pro technický i hospodářský rozvoj celé lidské společnosti.“ Můžete nám prosím říci, jaká je spolupráce ABB a českých technických univerzit?
ABB potřebuje technicky vzdělané lidi, a to je hlavní důvod, proč podporujeme technické vzdělávání. Způsobů naší spolupráce s technickými vysokými školami je mnoho. V první řadě umožňujeme odborníkům z řad ABB podělit se o zkušenosti a znalosti získané v praxi s budoucími inženýry např. formou přednášek na vysokých školách. Ochotu našich pracovníků přednášet studentům velmi oceňujeme. Ale jsou i jiné formy spolupráce. Nedávno jsem mluvil s děkanem jedné z českých technických fakult a on mi řekl věc, která mě zaujala: vysoké školy potřebují nejen přímou podporu adresovanou studentům, ale také podporu zájmu o technické vysokoškolské vzdělávání. Je nutné mladým lidem představovat technické obory jako obory budoucnosti. Tímto směrem se obracejí mnohé naše aktivity v oblasti propagace a reklamy, a to nejen v České republice. Zájem o technické vzdělávání snad nikde na světě není na takové úrovni, jak bychom potřebovali. Mladí lidé chtějí studovat obory, které se jim zdají více „sexy“, než stát se inženýrem. Pro nás je to problém, a proto chceme společně s technickými vysokými školami technické vzdělávání propagovat.
 
V neposlední řadě poskytujeme vysokým školám technické vybavení, na němž mohou učitelé studentům prakticky předvádět moderní automatizační techniku a řídicí systémy.
 
Pane řediteli, můžete prosím srovnat postavení České republiky s ostatními zeměmi střední Evropy? Jaké příležitosti vidíte pro ABB v sousedních zemích?
Z historických důvodů máme v tomto regionu dobrou pozici především v Česku a na Slovensku. Mimo jiné je zde hodně našich výrobních závodů. Velký a nadějný trh představuje Ukrajina, kde v poslední době hodně investujeme. V ABB na Ukrajině pracují i zahraniční odborníci, a mezi nimi ve vrcholných řídicích pozicích i manažeři z Česka − např. výkonná ředitelka ukrajinského zastoupení ABB je Češka.
 
Mimochodem, považuji za důležité rozšiřovat povědomí o tom, že v České republice jsou dobří odborníci a manažeři. Z České republiky je do celého světa vyváženo množství produktů se značkou ABB, ale z Česka pochází i mnoho manažerů, kteří působí v globálním koncernu ABB − výkonná ředitelka ukrajinské kanceláře není ojedinělou výjimkou. Pro získávání mezinárodních zkušeností v globálním koncernu je důležité, aby odborníci z ciziny pracovali v České republice, stejně jako to, aby čeští odborníci měli příležitost pracovat na vedoucích pozicích v zahraničí.
 
Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.
 
Rozhovor vedl Petr Bartošík,
foto Eva Vaculíková
 

Společnost ABB očekává v letech 2007 až 2011 další růst

V září 2007 zveřejnila společnost ABB svou studii, na základě jejíchž závěrů očekává v letech 2007 až 2011 další růst výnosů. Hlavní příležitostí pro rozvoj společnosti ABB mají být očekávané investice potenciálních zákazníků do modernizace energetické infrastruktury a do techniky podporující zvyšování efektivity a snižování energetické náročnosti výroby. Pokračovat bude restrukturalizace společnosti ABB a zacílení na klíčové oblasti podnikání. ABB uvažuje o účelných akvizicích, které zacelí technické i geografické mezery tak, aby ve zvolených oblastech byla ABB špičkovou firmou schopnou kompletních dodávek z jednoho zdroje.
 
Meziroční nárůst od šesti do jedenácti procent se očekává ve všech pěti divizích koncernu ABB: výrobky pro energetiku, energetické systémy, automatizační technika, technika pro procesní výrobu i robotika. Analytici ABB identifikovali některé oblasti, které se mají zvláště rozvíjet a kam chce ABB napřít své úsilí: jsou to např. využití větrné energie, vodohospodářství
nebo železniční doprava.
 
Porostou také investice společnosti ABB do výzkumu a vývoje. Ve snaze snížit výrobní náklady se počítá ve stále větší míře s přesunem výrobních aktivit ABB do zemí s rozvíjející se ekonomikou, směrem od Západu na Východ.
 
V nezmenšené míře bude ABB klást důraz také na podnikatelskou etiku a ochranu pracovního i životního prostředí.
(ed)
 

Společnost ABB dokončila prodej Lummus Global

Společnost ABB dokončila prodej společnosti Lummus Global firmě Chicago Bridge & Iron Co (CB&I). Cena transakce byla 950 milionů amerických dolarů. CB&I koupila celou společnost Lummus Global, která zaměstnává přibližně 2 400 lidí a za rok 2006 vykázala příjmy ve výši 988 mil. USD. Soustředí se především na projektové a inženýrské služby v oblasti petrochemie, rafinerií a plynárenského průmyslu v celém světě, včetně České republiky.
 
CB&I je společnost zajišťující dodávky tzv. na klíč od projektové přípravy, přes výstavbu až po zajištění provozu zařízení. Ročně realizuje více než 500 projektů pro zákazníky podnikající v oblasti těžby, zpracování a distribuce surovin. CB&I má přibližně 14 tisíc zaměstnanců v šedesáti pobočkách po celém světě. Informace o CB&I jsou k dispozici na www.cbi.com
 
ABB zjistilo v souvislosti s prodejem Lummus Global v několika zemích jisté podezřelé platby. Tyto platby nahlásilo příslušným úřadům a plně s nimi spolupracuje, přičemž souběžně pokračuje ve vlastním interním šetření. ABB ponese zodpovědnost za případné postihy a pokuty.
(ed)

Nadace Jürgena Dormanna

Nadace Jürgena Dormanna pro inženýrské vzdělávání je nezisková organizace zřízená společností ABB, jejímž cílem je podporovat talentované a potřebné studenty technických a přírodních věd. ABB do této nadace věnovala dvacet milionů švýcarských franků. Z této částky budou vybraným studentům vyplácena po dobu studia stipendia a hrazeny náklady na vzdělání.
 
Nadace je pojmenována po dlouholetém předsedovi dozorčí rady a předním manažerovi ABB Jürgenovi Dormannovi, který v roce 2007 odešel na odpočinek.
 
Nadace v současné době podporuje studenty v Polsku, na začátku je spolupráce s univerzitami v Indii a Číně a připravují se kontakty s univerzitami v Egyptě a Brazílii.
(ed)