Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Profilové skenery v automobilovém průmyslu

Laserové profilové 2D skenery nacházejí uplatnění v různých oborech průmyslové výroby, a to v samotném řízení technologického procesu anebo při kontrole kvality. Pro úlohy náročné na přesnost a rychlost se osvědčily skenery značky Micro-Epsilon, jejichž linearita je udávaná podle metodiky tři sigma (pro náhodnou veličinu při normálním rozdělení). Jednou z takových úloh je kontrola tvaru a velikosti mezery.

gapCONTROL – měření mezer laserovým skenerem

Nové laserové skenery s označením gapCONTROL od firmy Micro-Epsilon byly vyvinuty speciálně pro bezkontaktní měření mezer. Snímače pracují na principu plošné (2D) optické triangulace, avšak využívají nový postup vyhodnocování zaměřený na kótovaní mezer. Senzory série gapCONTROL 2711 jsou vyráběny ve třech různých variantách, lišících se měřicím rozsahem. Typicky může mít mezera rozměr do 50 mm s celkovou šířkou záběru 100 mm. Skenery gapCONTROL mohou být použity při svařování, měření zarovnání, měření šířky, měření překrývání, měření vzdálenosti mezi objekty, měření výškového rozdílu dvou hran atd. Skenery obsahují funkci zpracování signálu a vyhodnocení požadované veličiny. K dispozici je množina předdefinovaných měřicích programů, které se pohodlně konfigurují prostřednictvím grafického rozhraní. 

Nový 2D/3D laserový profilový skener pro automatizaci

Společnost Micro-Epsilon vyvinula mimořádně kompaktní a velmi lehký laserový profilový skener. Snímač scanCONTROL 2600/2900 o celkové hmotnosti 380 g je spolu s integrovanou řídicí elektronikou vestavěn do hliníkového pouzdra.

Vzhledem ke kompaktnímu provede­ní, flexibilní instalaci a univerzálnímu rozhraní jsou liniové skenery nové řady scanCONTROL 2600/2900 ideální volbu pro velmi přesné měření profilu a rozměrů ve výrobním prostředí.

Přes své miniaturní rozměry snímač nabízí široký rozsah funkcí, jako např. možnost přenosu až 4 000 profilů za sekundu do PC k dalšímu zpracování. Řada scanCONTROL 2600 poskytuje rozlišení v ose x až 640 bodů a řada scanCONTROL 2 900 až 1 280 bodů. Měřicí rozsah začíná na vzdálenosti 53 mm od senzoru a může být v závislosti na modelu skeneru prodloužen až na 390 mm. Pouzdro snímače má stejné rozměry pro všechny měřicí rozsahy. Pro skenery řady scanCONTROL 2600/2900 je k dispozici rozhraní Gigabit Ethernet pro přenos profilů a víceúčelové rozhraní RS-422. Ve stejném čase lze využít digitální vstupy pro synchronizaci a spouštění nebo pro vstupy ze snímače polohy. Pro poskytnutí více výstupních signálů je možné použít dodatečnou výstupní jednotku.

Laserové profilové skenery scanCONTROL 2600/2900 jsou zvláště vhodné pro úlohy, které vyžadují snímač malé hmotnosti, jako např. v automobilovém průmyslu nebo při výrobě, kde jsou senzory namontovány na robotickém rameni. 

Václav Zárybnický, MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r. o.

Obr. 1. Laserový skener řady scanCONTROL 2600

Obr. 2. Grafické rozhraní pro konfiguraci skeneru scanCONTROL