Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Profil CANopen pro výtahy CiA 417 verze 2.0

Pracovní skupina organizace CAN in Automation pro výtahy (CiA CANopen Lift Special Interest Group, www.can-cia.org) vydala verzi 2.0 specifikace aplikačního profilu CANopen pro řídicí systémy výtahů (CiA 417, tzv. CANopen Lift), umožňujícího realizovat systém s až osmi paralelními výtahy a 254 obsluhovanými podlažími. Specifikace je ve verzi 2.0 zcela přepracována a není úplně zpětně kompatibilní s verzí 1.0. Změněny jsou zejména specifikace některých virtuálních zařízení, např. pohonů kabin výtahů, a některých objektů typu PDO. Pracovní skupina bude přidávat ještě další virtuální zařízení, nemá však již v úmyslu měnit právě vydanou verzi 2.0 specifikace.
 
K seznámení se standardem CANopen Lift si lze z webových stránek organizace CiA zdarma stáhnout části 1 a 2 specifikace CiA 417. Společnosti, které chtějí standard CANopen Lift komerčně použít, potřebují také části 3 a 4 specifikace, dostupné pouze členům organizace.
 
Na veletrhu Interlift 2009 v Augsburgu v Německu demonstrovala organizace CiA za velkého zájmu projektantů výtahových systémů interoperabilitu zařízení podle standardu CANopen Lift od dvanácti výrobců. „Celkem již více než 4 000 nainstalovaných řídicích systémů a rostoucí počet výrobců podporujících ve svých produktech standard CANopen Lift posouvají význam standardizovaného profilu CiA 417 na novou, vyšší úroveň,“ řekl Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA. Standard CANopen Lift bude v nejbližší době dále představen na specializovaných veletrzích výtahové techniky v Indii a v Itálii a na několika konferencích a putovní výstavce v Německu.
[Tisková zpráva CiA, 11. února 2010.]

(sk)