Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Profil CANopen pro výtahy CiA 417 verze 2.0

Pracovní skupina organizace CAN in Automation pro výtahy (CiA CANopen Lift Special Interest Group, www.can-cia.org) vydala verzi 2.0 specifikace aplikačního profilu CANopen pro řídicí systémy výtahů (CiA 417, tzv. CANopen Lift), umožňujícího realizovat systém s až osmi paralelními výtahy a 254 obsluhovanými podlažími. Specifikace je ve verzi 2.0 zcela přepracována a není úplně zpětně kompatibilní s verzí 1.0. Změněny jsou zejména specifikace některých virtuálních zařízení, např. pohonů kabin výtahů, a některých objektů typu PDO. Pracovní skupina bude přidávat ještě další virtuální zařízení, nemá však již v úmyslu měnit právě vydanou verzi 2.0 specifikace.
 
K seznámení se standardem CANopen Lift si lze z webových stránek organizace CiA zdarma stáhnout části 1 a 2 specifikace CiA 417. Společnosti, které chtějí standard CANopen Lift komerčně použít, potřebují také části 3 a 4 specifikace, dostupné pouze členům organizace.
 
Na veletrhu Interlift 2009 v Augsburgu v Německu demonstrovala organizace CiA za velkého zájmu projektantů výtahových systémů interoperabilitu zařízení podle standardu CANopen Lift od dvanácti výrobců. „Celkem již více než 4 000 nainstalovaných řídicích systémů a rostoucí počet výrobců podporujících ve svých produktech standard CANopen Lift posouvají význam standardizovaného profilu CiA 417 na novou, vyšší úroveň,“ řekl Holger Zeltwanger, výkonný ředitel CiA. Standard CANopen Lift bude v nejbližší době dále představen na specializovaných veletrzích výtahové techniky v Indii a v Itálii a na několika konferencích a putovní výstavce v Německu.
[Tisková zpráva CiA, 11. února 2010.]

(sk)