Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Profil CANopen pro vážní zařízení

Sdružení CiA (CAN in Automation, www.can-cia.org) vydalo nový profil CiA 461, který specifikuje rozhraní CANopen včetně mapování objektů PDO (Process Data Object) a nezbytných konfiguračních parametrů pro vážní zařízení. Části 461-1 a 461-2 byly CiA vydány v srpnu 2015 jako návrhy standardů DSP (Draft Standard Proposal). Části 461-3 a 461-4 zatím nejsou vytvořeny, ale plánuje se, že část 3 se bude věnovat vahám a část 4 operátorským rozhraním a zobrazovačům určeným speciálně pro vážní zařízení.

 
Část 461-1 obsahuje obecné definice včetně režimů pro vážení v obchodním styku. Popisuje např. šifrování dat a jejich přenos. Stručně je popsána i procedura nastavení a změny hesla. Zařízení pro vážení v obchodním styku, LFT (Legal For Trade), jsou většinou ve shodě s doporučeními rukověti NIST Handbook 44 a v USA musí být typově zkoušena a certifikována podle NTEP (National Type Evaluation Program). Profil CiA 461-1 specifikuje několik režimů pro tato zařízení, se zabezpečením dat i bez něj.
 
Část 461-2 specifikuje rozhraní CANopen pro vážní buňky. Vážní buňky jsou snímače síly, jejichž výstupem je elektrický signál úměrný působící síle – v tomto případě tíze. Profil popisuje osm tříd těchto zařízení a specifikuje kompenzaci tíhového zrychlení, sklonu, teploty a pohybu. V případě externí kompenzace jsou kompenzační parametry namapovány do čtyř RPDO (Receive PDO). Dva specifické objekty TPDO (Transmit PDO) jsou určeny pro přenos měřené hodnoty a informace o stavu vážní buňky včetně alarmů. Konfigurační parametry zahrnují např. vzorkovací frekvenci a nastavení filtrů.

(Bk)