Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ProfiHub B5 – opakovač a rozbočovač pro Profibus

ProfiHub B5 je síťový hub sběrnice Profibus-DP, pomocí kterého lze vytvořit síť s hvězdicovou topologií s až pěti galvanicky odděle­nými segmenty. Díky galvanickému oddělení se signály v jednotli­vých segmentech vzájemně neovlivňují. Hub je proto vhodné použít všude tam, kde je třeba z jednoho místa rozvést kabely sítě Profibus do několika směrů tak, aby byla zachována maximální ochrana proti výpadkům sítě.
 
ProfiHub automaticky de­tekuje rychlost sítě v rozsahu 9,6 kb/s až 12 Mb/s. Je vyba­ven vestavěnou diagnostikou provozu sítě každého segmentu a má 100% ochranu proti zkra­tu v segmentu. To znamená, že zkrat nebo rušení v jednom seg­mentu se nepřenášejí do ostat­ních segmentů, a rychleji se tak lokalizuje a odstraní příčina problé­mů. Stav komunikace v jednotlivých segmentech indikují LED. Každý segment má navíc vyvedený konektor pro připojení testeru sítě Profi­bus, pomocí nějž lze diagnostikovat stav každého segmentu.
 
ProfiHub B5 je vhodné použít např. v rozsáhlých provozech, kde je třeba na páteřní síť Profibus připojit zařízení, která mohou způso­bovat elektromagnetické rušení, popř. která jsou od sebe navzájem velmi vzdálená. ProfiHub se vyrábí ve verzích s krytím IP20 a IP65.
 
Foxon s. r. o., tel.: 484 845 555, e-mail: foxon@foxon.cz, www.foxon.cz