Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Profienergy spoří energii ve výrobě

Společnost Siemens uvádí na trh své první produkty podporující její nový koncept Profienergy. Jsou jimi napájecí modul Simatic ET 200S PM-E RO pro systém decentrálních periferií typu Simatic ET 200S High Feature a funkční bloky pro řídicí systémy Simatic. Nové funkční bloky pro programovatelné automaty Simatic umožňují prostřednictvím modulu ET 200S PM-E RO řízeně odpojovat napájení elektrických spotřebičů, které jsou připojeny na vstupní a výstupní kanály stanic ET 200S High Feature (obr. 1). Díky tomu lze dosáhnout menší spotřeby energie v celých provozních úsecích výrobního závodu.
 
Bloky využívají nový koncept Profienergy, vytvořený organizací Profibus International (PI), spolu s novou funkcí Profinet I-Device (Intelligent Device), která umožňuje cyklicky přenášet vstupně-výstupní data mezi procesorovou jednotkou v automatu jí nadřazenými řídicími jednotkami, popř. centrálním řídicím systémem. Při vypracovávání návrhu nových funkčních bloků byly vzaty v úvahu veškeré možné automatizační struktury realizovatelné při použití řídicích jednotek skupiny Simatic s procesory CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP a CPU 319-3 PN/DP a také decentrálních periferií typů Simatic ET 200S a ET 200pro s vlastními procesorovými jednotkami.
 
Koncept Profienergy je standardizovaný organizací PI a je nezávislý na výrobci zařízení. Při použití jedné centrální řídicí jednotky a komunikační sítě s protokolem Profinet dovoluje ve výrobním závodě vypínat jednotlivé spotřebiče i celé výrobní úseky, aniž by bylo nutné instalovat jakýkoliv další hardware. Při přestávkách ve výrobě tak lze z centrální stanice podle předem připravené sekvence odpojit určené spotřebiče, zatímco ostatní automatizační komponenty (např. bezpečnostní) mohou nadále zůstat aktivní. Po ukončení přestávky jsou spotřebiče podle předem připravené sekvence opět zapnuty.
(js)
Obr. 1. Stanice I/O Simatic ET 200S High Feature s modulem PM-E RO a třemi moduly typu 8 DO