Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Profibus CZ podporuje systém Profinet

Dne 20. května 2009 se v Praze uskutečnil celodenní Seminář Profinet, první z nové řady seminářů zaměřených na problematiku komunikačního systému Profinet. Semináře ze zúčastnilo více než 50 odborníků z různých oblastí průmyslu. Dopoledne pro ně specialisté danou problematiku z poradenských center fungujících při ANF Data, spol. s r. o., a katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze přednesli přednášky s názvy Základní principy technologie Profinet, Integrace průmyslových sítí (Profibus-DP, Profibus-PA, Interbus, AS-Interface) a Profinet IRT a řízení pohonů (koncept, aplikace a diagnostika). Odpolední přednášky byly věnovány vlastním prezentacím firem – členů organizace Profibus CZ (ANF Data, spol. s r. o., Blumenbecker, s. r. o., Phoenix Contact, s. r. o., Sick, s. r. o., Sidat, spol. s. r. o., Siemens, s. r. o., a Wago Elektro, spol. s r. o.). Pořadatelem uvedeného semináře i dalších seminářů připravovaných pro odbornou veřejnost je organizace Profibus CZ jako regionální zastoupení organizace PI (Profibus & Profinet International), na jejíchž webových stránkách www.profibus.cz lze nalézt další aktuální informace, včetně podmínek členství v této organizaci a výčtu přínosů, které z něj plynou.

(sk)