Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Profesní karta inženýra

Československý svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) zahájil 1. února 2013 vydávání evropské profesní karty inženýra (engineerING card) pro absolventy bakalářského a magisterského studia na technických univerzitách. Cílem je především zvýšení mobility inženýrů a jejich podpora v rámci pracovního trhu EU. Držitelům karty a potenciálním zaměstnavatelům zjednodušuje prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání vyhovující přístupům a pravidlům používaným v Evropě. Profesní karta inženýra dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence držitele karty, dosažené vzdělání, praxi a další profesní vzdělávání. Zaručuje, že informace, kterými se držitel karty prokazuje, jsou nejen ověřené, ale i v souladu s Evropským rámcem kvalifikací.

Profesní karta inženýra je platná deset let, údaje je možné doplňovat a měnit. Žádost o kartu se podává on-line, celý proces je veden elektronicky, a omezuje tak požadavky na čas a zjednodušuje byrokracii. Údaje o držiteli jsou zapsány anglicky a v jazyku země, v níž je karta vydávána. V registru jsou uloženy osobní identifikační údaje spolu s detailními informacemi o absolvované škole a studijním oboru, podrobnosti o pracovních zkušenostech a konkrétní informace o účasti v dalším profesním vzdělávání. Ke své složce má nositel karty osobní chráněné přístupové údaje. Samotná karta je velikosti řidičského průkazu. Líc karty obsahuje osobní identifikační údaje nositele, jeho fotografii, datum expirace, podpis a kódový znak označující dosažený stupeň vzdělání (A1 pro Bc., A2 pro Ing./Mgr. a A3 pro Ph.D.), charakter vykonávané inženýrské činnosti (B1 až B3) a dále druh absolvovaného dalšího vzdělání (C1 až C3). Rub karty obsahuje legendu k údajům a datum absolvování studia.

Zájemce o profesní kartu inženýra má právo na její získání, jestliže je absolventem studijních programů akreditovaných podle evropských standardů EUR-ACE nebo programů akreditovaných podle pravidel FEANI a zapsaných v celoevropském Indexu VŠ vedených FEANI (www.feani.org), popř. programů ověřených Českým národním řídícím výborem jako vyhovující kritériím FEANI. O další informace a o vydání profesní karty inženýra v České republice lze žádat na stránkách www.engineering-card.cz.

[Tisková zpráva.] 

(šm)