Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Produkty pro sběrnici PXI s trvalou přenosovou rychlostí 600 MB/s

Produkty pro sběrnici PXI s trvalou přenosovou rychlostí 600 MB/s

Společnost National Instruments Corp. (NI) představila nejnovější moduly pro sběrnici PXI Express, nabízející větší trvalé toky dat, než jakých bylo dosud možné dosáhnout s jakýmkoliv jiným standardním zařízením určeným k použití při zkušebních a měřicích úlohách v průmyslu. Nové moduly doplňují nabídku společnosti NI v oblastech rychlého záznamu a přehrávání dat v pásmu nízkých, středních i vysokých frekvencí.

Kombinace nových produktů založených na specifikaci PXI Express, která zahrnuje modulární přístroje, vestavný (embedded) počítač a diskové pole RAID (obr. 1), umožňuje trvale zapisovat na pevný disk a číst z něj rychlostí 600 MB/s. Díky této velké přenosové rychlosti mají uživatelé při sběru a generování dat k dispozici větší trvalou propustnost, což jim umožňuje jednak zkrátit dobu potřebnou k provedení dosavadních zkoušek, jednak realizovat nové, ještě náročnější zkoušky a měření. Obdobně velkých hodnot přenosové rychlosti bylo dosud možné dosáhnout pouze při použití proprietárních systémů v ceně desítek až stovek tisíc dolarů.

Základní vlastnosti zařízení

Nový šestnáctibitový generátor libovolných průběhů NI PXIe-5442 může při generování průběhů v délce až několika terabajtů přenášet data z disku plnou rychlostí 100 MS/s (100 megavzorků za sekundu, tj. 200 MB/s). Přenos dat z disku plnou jmenovitou rychlostí modulu zkracuje dobu potřebnou k provedení zkoušky tím, že odstraňuje zpoždění, které jinak vzniká při nahrávání průběhů přes pomalejší řídicí sběrnice přístroje. Modul NI PXIe-5442 doplňuje dosavadní řadu přístrojů, obsahující dvoukanálový digitizér NI PXIe-5122 s rychlostí 100 MS/s a 32kanálový modul digitálních vstupů a výstupů NI PXIe-6536/7 s taktovací frekvencí 25 nebo 50 MHz. Řada přístrojů je nyní kompletní a pokrývá požadavky na měření smíšených signálů a rádiových signálů v základním i mezifrekvenčním pásmu. Jelikož sběrnice PXI Express je kompatibilní se všemi současnými moduly pro PXI, mohou zákazníci použít nový modul NI PXIe-5442 společně s 2,7GHz vysokofrekvenčním (VF) směšovačem NI PXI-5610 a v úlohách vyžadujících generování a přehrávání VF signálu přenášet v reálném čase pásmo o šířce 20 MHz. Uvedené přístroje najdou uplatnění zejména v telekomunikacích a vojenské či letecké technice.

Spolu s modulárními přístroji pro sběrnici PXI Express s velkou datovou propustností vyžadují určité úlohy, při nichž se pracuje s velkými objemy dat, i širokopásmový systémový řadič a datové úložiště typu RAID (pole nezávislých pevných disků). S novým vestavným řídicím počítačem NI PXIe-8130 lze, díky jeho čtyřem linkám x4 PCI Express, dosáhnout v systémech PXI Express datové propustnosti až 4 GB/s. Počítač má procesor se dvěma jádry AMD Turion 64 X2 s taktovací frekvencí 2,3 GHz, zásuvnou pozici typu ExpressCard a port pro připojení gigabitového Ethernetu. Vedle toho nový modul NI 8262 a příslušenství pro externí RAID pevné disky typů NI HDD-8263 a HDD-8264 umožňují trvale vyměňovat data mezi pevným diskem a okolím rychlostí až 600 MB/s. Modul NI 8262 má konektor s vyvedenými linkami x4 PCI Express pro připojení modulu HDD-8264 s výškou 3U, který může obsahovat dvanáct 250GB pevných disků SATA (celkem 3 TB paměti – viz obr. 1), popř. modul HDD-8263 (výška 1U), jenž může obsahovat čtyři 250GB pevné disky SATA (celkem 1 TB diskové paměti).

Sběrnice PXI Express

Specifikace sběrnice s označením PXI Express je rozšířená specifikace PXI. Vyznačuje se tím, že s využitím komerční techniky PC dosahuje největší přenosové rychlosti a minimální latence v dané třídě zařízení a navíc přidává funkce časování a synchronizace. Přitom je zaručena dokonalá softwarová i hardwarová kompatibilita se širokou základnou současných systémů PXI, tj. nové produkty navržené podle specifikace PXI Express fungují se všemi existujícími moduly PXI a veškerým softwarem včetně grafického vývojového prostředí NI LabVIEW 8.5. Toto prostředí umožňuje využívat paralelismus a multithreading (několikavláknové programování), a dosahovat tak s technikou PXI Express příslušných velkých toků dat. Uživatelé mohou s uvedenými novými produkty využívat nynější programový kód vytvořený pro prostředí LabVIEW, dále vývojové prostředí NI LabWindows™/CVI ANSI C a produkt NI Measurement Studio pro Microsoft Visual Studio.

O PXI a modulárních přístrojích

Zkratka PXI (PCI Extensions for Instrumentation) označuje otevřenou specifikaci komunikační sběrnice spravovanou sdružením PXI Systems Alliance (http://www.pxisa.org), které definuje odolnou, v průmyslových provozních podmínkách použitelnou platformu pro modulární přístroje založenou na komponentách běžných PC. Modulární přístroje jsou optimalizovány pro automatizované zkoušení, měření a řízení. Sdružení PXI vzniklo v roce 1997 a tvoří je nyní více než 70 členských firem, které vyrábějí přes 1 500 výrobků. Zákazníci mají na výběr ze široké škály modulů pro měření, generování signálu, VF techniku, napájení a přepínání. Všechny úlohy se konfigurují softwarově. Sběrnice PXI a příslušné modulární přístroje v sobě spojují standardní techniku PC s pokročilými metodami časování a synchronizace, což umožňuje velmi rychle a přitom hospodárně vykonávat i značně složité zkušební, měřicí a řídicí úlohy vyžadované v průmyslové praxi.

(National Instruments)

National Instruments Czech Republic, spol. s r. o.
Národní třída 19/949
110 00 Praha 1
tel.: 224 235 774
fax: 224 235 749
e-mail: ni.czech@ni.com
http://www.ni.com/czech

Obr. 1. Kombinace nových produktů National Instruments pro PXI (modulární přístroje, vestavný počítač a diskové pole RAID)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde