Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Produkty firmy Turck pro automatizaci výrobních linek

Článek uvádí, kde všude se uplatní v automatických výrobních linkách produkty dodávané společností Turck, ať již jde o senzory, komunikační brány, jednotky vzdálených vstupů a výstupů nebo systémy RFID či operátorské panely.
 

Výběr a kontrola komponent, kontrola postupu montáže

 
Pro jednotlivé operace (montáž, expedice) na výrobní lince je vždy nutno připravit sadu základních komponent, tzv. kit. Požadavky na tuto přípravu se zvyšují s tím, jak se výrobky stále zdokonalují, jak roste jejich složitost a rozšiřuje se vyráběný sortiment. Vzhledem k malé odlišnosti jednotlivých komponent je nutno vyhledávání a řazení součástek věnovat velkou pečlivost a mnoho času. Často je třeba prohledávat seznamy komponent a posléze nalézt jednotlivé součásti ve skladových regálech a přihrádkách.
 
Společnost Banner proto přišla s řešením, které nese označení pick to light, neboli „vyber, co svítí“. Tento převratný systém přípravy spočívá v několika krocích. Z průvodky, která určuje, co se bude vyrábět, montovat a přichystávat, se načte kamerovým senzorem informace zaznamenaná čárovým, maticovým (data matrix) nebo jiným kódem. Informace může být získána i z datového nosiče RFID. Přečtená informace se vyhodnotí v PLC a poté se rozsvítí signálka u první přihrádky, ze které má být odebíráno. Přihrádka je osazena senzorem, resp. světelnou závorou (obr. 1), která při odběru součástky zaznamená pohyb ruky. Poté signálka zhasne a rozsvítí se signálka na další přihrádce. V případě, že obsluha nerespektuje předepsanou sekvenci, je ihned signalizována chyba. Postup se opakuje tak dlouho, až je požadovaná sada součástek kompletní, případně je hotova montáž. Ukončení je signalizováno obsluze.
 
Systém může byt doplněn indikací některých stavů, např.: pracoviště v činnosti, porucha pracoviště, požadavek na doplnění komponent apod. Tuto signalizaci obstarává zpravidla vícebarevný světelný maják, který může být opatřen i akustickou signalizací (obr. 2).
 

Kontrola kompletnosti, kontrola balení a identifikace

 
Důležitá je rovněž závěrečná kontrola správnosti, kompletnosti a označení výrobků, které opouštějí montážní, resp. výrobní linku. Výrobky jsou snímány kamerovými senzory (obr. 3) a porovnáním s obrazem uloženým v paměti se zkontrolují výsledky všech operací, např. otvory, osazení všech podložek do výrobku, kompletnost balení, správné uzavření obalu apod. Dále může být zkontrolován štítek nalepený na skupinovém obalu.
 

Automatizace montáže

 
Při vlastní automatické montáži se využívají systémy a senzory pro identifikaci pozice, zabezpečení montážního prostoru a signalizace chodu, poruchy atd.
 

Operátorské panely

 
Pro komunikaci s obsluhou jsou v nabídce operátorské panely, HMI. Panely řady VT250 (obr. 4) mají ovládací a vizualizační funkce a zároveň i funkce PLC. Proto mohou být provozovány buď jako kombinované systémy HMI PLC nebo jako samostatná zařízení HMI, připojená např. k jednotkám vzdálených vstupů a výstupů BL20/67. Vedle vizualizačních a ovládacích funkcí mohou tyto panely plnit úlohu komunikačních bran (gateway) mezi provozními sběrnicemi (Profibus-DP, CANopen, DeviceNet) a ethernetovou sběrnicí reálného času. Pro tuto funkci podporuje VT250 několik sběrnicových a ethernetových protokolů.
 
Přední strana panelu VT250 s krytím IP65 je vybavena 5,7" barevnou dotykovou obrazovkou QVGA TFT. Kompaktní plastové pouzdro o rozměrech 212 × 156 × 50 mm může být umístěno i do stísněného prostoru. Řídicí systém panelu VT250 pracuje na základě osvědčeného vývojového prostředí Codesys verze 3. K dispozici jsou všechny standardní programovací jazyky: LD, FBD, IL, ST a SFC. Prostředí Codesys umožňuje nejen využívat skutečně objektově orientované programování PLC, ale také konfigurovat všechny podporované sběrnicové systémy. Prostředí QVIS používané v panelech VT250 pro vizualizaci je úzce propojeno se systémem Codesys, aby byla zajištěna jednoduchá výměna dat.
Jan David, Turck s. r. o.
 
Obr. 1. Světelný závěs EZ LightTMPVA pro kontrolu výběru komponent
Obr. 2. Světelný maják EZ LightTMCL 50 pro indikaci stavu zařízení
Obr. 3. Kamerový senzor iVu pro kontrolu obrazu
Obr. 4. Operátorský panel HMI