Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Produkty firmy LAPP pomáhají zlepšit kvalitu oceli ve středojemné válcovně ArcelorMital Ostrava

Na podzim loňského roku se společnost Elmontex rozhodla oslovit firmu LAPP s požadavkem na speciální kabely pro zapojení elektroinstalace pohonů linek (motorů) do středojemné válcovny v ArcelorMittal Ostrava (AMO). Vzhledem k tomu, že společnost Lapp nabízí široký sortiment špičkových kabelů, vývodek, konektorů, kabelového příslušenství a také rychlý a kvalitní servis, podařilo se splnit všechna očekávání zákazníka.

Středojemná válcovna AMO vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků – jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém provedení, tyče s profilem U do velikosti 120 mm a některé speciální profily.

Cílem projektu bylo zmodernizovat chladicí lože středojemné válcovny včetně montáže elektroinstalace pohonů, MaR a ASŘ – levé i pravé části. Řízené chlazení je důležité pro kvalitu oceli a modernizace pomůže firmě uplatnit se na náročných trzích.

Materiály dodané společností Lapp, které byly v projektu použity, splňují specifické požadavky koncového zákazníka. Byly zde nainstalovány servokabely s dvojitým stíněním ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, vhodné pro elektromory s velkým výkonem, flexibilní ovládací kabely s pláštěm z PVC odolné proti olejům ÖLFLEX® CLASSIC 110 a stíněné ovládací kabely s pláštěm z PVC ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY (ty se od předchozích liší tím, že nemají vnitřní plášť, a jsou proto lehčí). Dále byly použity harmonizované izolované jednožilové vodiče s pláštěm z PVC H07V-K a silnoproudé kabely pro pevné uložení NYY. Pro přenos dat byly instalovány stíněné datové nízkofrekvenční kabely s barevným kódem UNITRONIC® LiYCY, jejich varianta stočenými páry UNITRONIC® LiYCY (TP) a flexibilní kabely pro připojení snímačů a akčních členů UNITRONIC® SENSOR LifY11Y. Rovněž zde našly uplatnění i kabelové vývodky se zvýšenou odolností proti olejům SKINTOP® ST-M a metrické příslušenství vývodek SKINTOP® GMP-GL-M.

Celkem společnost Lapp do projektu dodala kabely o délce 76 km.

„Spolupráci se společností Lapp, především rychlost a jednání, hodnotím velmi dobře a jsem rád, že jsem získal spolehlivého dodavatele, s nímž plánuji spolupráci i do budoucna,“ konstatoval Alfréd Kožušník, vedoucí obchodního úseku ostravské společnosti Elmontex.  

(LAPP Czech Republic, s. r. o.)

Obr. 1. Prostředí závodu 14 ArcelorMittal Ostrava – Válcovny představuje pro kabely značné zatížení (foto: ArcelorMittal)