Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Procházka veletrhem Hannover Messe

Automa 7-8/2001

Ing. Petr Bartošík

Procházka veletrhem Hannover Messe

Jsou veletrhy, které jsou pouhým festivalem zboží, služeb a marketingových triků. Poté, co se jejich brány zavřou, je téměř zbytečné o nich dlouze psát. Jsou ale veletrhy, které mají větší význam – jsou to milníky, které ukazují směr vývoje v oboru. Hannover Messe bezesporu patří k nejvýznamnějším světovým veletrhům a stojí za to nejen jej navštívit (ať už jako vystavovatel nebo jako divák), ale i zamyslet se nad trendy, které tu výrobci a dodavatelé předvádějí odbornému publiku.

Obr. 1.

Je třeba se ovšem připravit na to, že vám tak trochu půjde hlava kolem. Hannover Messe není právě malý veletrh: letos se jej zúčastnilo více než 7 000 vystavovatelů a 260 000 návštěvníků z celého světa. Zdaleka není možné jej projít a prohlédnout si celý, už proto, že jeho součástí je také množství doprovodných akcí, konferencí a seminářů. Byl jsem letos v Hannoveru necelé dva dny a přiznám se, že jsem nestačil obejít ani všechno, co se týká našeho oboru – automatizace. Není jistě nutné připomínat, že průmyslová automatizace je jedním z hlavních témat veletrhu Hannover Messe. Kdybych chtěl navštívit všech 1 800 vystavovatelů, kteří se letos přihlásili k tématu Factory Automation, měl bych na každého přibližně půl minuty, a to včetně cesty mezi stánky. V následujícím textu si tedy nedělám nárok na to, abych napsal kompletní a vyčerpávající zprávu o veletrhu. Berte jej prosím jen jako malou procházku po zajímavých expozicích.

Montážní mikrolinky
Začněme např. halou číslo 7. Tato hala byla věnována senzorům, mikrotechnice a aplikacím laserů a optiky. Zajímavostí v této hale byly mikromontážní linky, které tvoří bránu mezi světem mikrotechnologie a strojírenstvím. Přesné moduly těchto linek manipulují s díly a obrobky o hmotnosti gramů a dekagramů s přesností v řádu milióntin milimetru. V oblasti mikrotechnologie jsou potřebné také velmi malé pohony, nejen pro zmíněné mikrolinky, ale také např. pro nastavování zrcadel u některých typů projektorů nebo při seřizování optických zařízení pro přenos dat. Za zmínku stojí expozice sdružení AMA Sensorik Centrum. Členové tohoto sdružení zde vystavovali snímače využívající mikrotechnologie a nanotechnologie.

Snímače, snímače a zase snímače
Snímače byly i v halách 8 a 9. Z mnoha zajímavých exponátů jmenuji alespoň jeden příklad: snímač pro bezkontaktní měření délky a rychlosti na Dopplerově principu µAWS od firmy Betacontrol, který dokáže měřit na základě odrazu laserového paprsku i na povrchu málo odrazných materiálů, jako je papír, dřevo, kov, textil nebo plasty.

Obr. 2. Obr. 3.

Kromě snímačů tu bylo možné vidět i různé komponenty pro automatizační techniku, např. fóliové klávesnice firmy Kundisch, které lze sterilizovat a používat i v prostorech s velkými nároky na hygienu.

V oblasti snímačů lze vysledovat tři trendy: za prvé snímače se miniaturizují, za druhé snímače mají stále více funkcí (nové možnosti nastavení, automatickou kalibraci, vnitřní diagnostiku) a za třetí se díky široké nabídce snižuje jejich cena. Kromě snímačů špičkových parametrů kategorie high-tech se na trhu uplatňují také snímače označované low-cost. To se často překládá jako levné snímače, což není tak úplně pravda – ve skutečnosti jsou to snímače s malými náklady na pořízení. Nemusí tedy být právě nejlevnější, ale s příznivým poměrem technických parametrů a spolehlivosti k ceně. U moderních snímačů se stále více stává, že tyto trendy nejdou proti sobě, ale naopak: objevují se miniaturní inteligentní snímače s příznivou cenou.

Obr. 4. Obr. 5.

Energie
Pavilony 11 a 12 byly dedikovány společně automatizaci a veletrhu energií. Tato dvě témata spolu úzce souvisejí a jistě neudiví, že právě zde vystavovaly firmy jako ABB, Alstom, GE Power Controls, Rockwell Automation atd., které působí v obou oborech. Jejich nabídka byla doplněna sortimentem komponent např. firem LAPP, Phoenix Contact, Pilz nebo Dehn + Söhne (obr. 3), které se uplatňují jak v elektrorozváděčích a elektroinstalacích, tak i v kabelových rozvodech průmyslových sběrnic a sítí.

Informační technologie
Haly 14 a 15 byly věnovány především informačním technologiím pro průmysl. O tom, že tento obor automatizace bude na veletrhu Hannover Messe silně zastoupen, jsme psali již v pozvánce počátkem roku. Nutno říci, že vystavovatelé (v tomto segmentu veletržní nomenklatury jich bylo přibližně 380) předvedli opravdu vše: od hardwaru a základních operačních systémů po nástroje pro vývoj aplikací, software pro řízení strojů a zařízení, pro vizualizaci a prezentaci dat vyšším úrovním řízení (SCADA, MES) i pro prodej a služby.

Obr. 6.

Mnohé se návštěvníci dozvěděli i na doprovodném fóru o průmyslových informačních technologiích. Zástupci firmy Microsoft a spolupracujících firem zde např. diskutovali s účastníky na téma „Kolik webu potřebuje výroba?“, jiné přednášky se týkaly MES, tj. mezivrstvy mezi výrobním a ekonomicko--obchodním softwarem. O možnostech modulárních softwarových systémů pro řízení výroby hovořili zástupci firmy Wonderware. Debatovalo se samozřejmě také o pronájmu aplikací – ASP (Application Service Providing), což je služba, která do Evropy teprve proniká. V Čechách ji začínají nabízet první firmy a poskytovatelé internetu. ASP poskytuje i malým a středním uživatelům možnost prostřednictvím internetu používat dražší softwarové systémy. Je ale výhodná i pro velké podniky, které nemusejí kupovat drahý software např. pro simulaci, odlaďovaní aplikací nebo testování, používají-li jej jen v určité fázi vývoje produktu. Uživatel spustí pronajatou aplikaci na vzdáleném počítači, po internetu do ní nahraje svá data, obratem obdrží výsledek – podobně, jako by měl aplikaci sám nainstalovanou. Poskytovateli služby nebo vlastníkovi softwaru potom zaplatí jen za dobu, kdy byl k programu připojen, za počet vykonaných operací nebo objem zpracovaných dat.

Zastavil jsem se také ve stánku OPC Foundation v hale 14. OPC, OLE for Process Control, je softwarová technologie pro přenos dat mezi různými softwarovými aplikacemi v prostředí Windows. Ve stánku byl instalován model technologie, jejíž jednotlivé části spolu komunikovaly prostřednictvím OPC, a odborníci přítomní ve stánku poskytovali zájemcům poutavý a názorný výklad.

Moderní ekonomika a IT
Co se týče aplikací B2B, B2C, B2E, B2-, Bůh suď, jaké písmeno si ještě marketingoví stratégové do zkratky dosadí, mohli se s nimi návštěvníci seznámit v halách 14 a 15 i v hale 11, kde se konalo Global Business Forum (GBF). V oficiálních veletržních zprávách a informacích se sice nešetří chválou „nové ekonomiky“ založené na internetových technologiích, virtuálních obchodech a globalizaci, ale můj dojem je, že v této oblasti již dochází k určitému vystřízlivění a návratu do reality. Po internetu nelze prodat cokoliv a kamkoliv. Výrobek, který nesplňuje požadavky na kvalitu, nebude úspěšný ani na internetu. Investovat velké finanční prostředky do informačních technologií a internetových aplikací nepomůže, neumí-li firma řídit jakost, není schopna sestavit koncepci marketingu a plán výroby a není ochotna investovat do vývoje a zdokonalování produktů a služeb. O tom se již přesvědčilo mnoho firem i u nás. Možná i to je důvod, proč se na fóru GBF hovořilo nejen o „nové ekonomice“, ale i o „moderní ekonomice“ (next economy: jak lépe to přeložit?), která má být spojením možností tzv. staré ekonomiky – tím jsou míněny strojírenství, chemický a elektrotechnický průmysl, energetika a ostatní tradiční obory – s novou ekonomikou, tj. se světem komunikačních a informačních technologií. Obě oblasti musí v moderní ekonomice fungovat současně a podporovat se. Zaostane-li jedna z oblastí ve svém vývoji, zbrzdí tím i vývoj druhé.

Obr. 7.

Sítě a sběrnice
V halách 14 a 15 byly umístěny také stánky firem a sdružení prezentujících průmyslové sběrnice, např. Profibus Nutzerorganisation nebo Interbus Club Deutschland.

Hitem v oblasti komunikace pro průmysl jsou sítě Ethernet s protokolem TCP/IP. Prostředky umožňující komunikovat po Ethernetu nabízí snad každá větší firma. Objevují se výrazné snahy o standardizaci v této oblasti (IDA, ODVA), nejsou však zatím příliš úspěšné; naopak různá firemní vzájemně nekompatibilní řešení, která upravují Ethernet a především TCP/IP pro použití v průmyslu, se množí jako houby po dešti.

Další úspěšnou novinkou v oblasti přenosu dat jsou bezdrátové komunikace. Zatímco standard Bluetooth, zdá se, zatím do světa automatizace nepronikl (jediný zástupce, kterého jsem našel, byla firma Webolution v hale 13 s rozhraním pro připojení strojů a zařízení), rozšířenější se zdá Wireless LAN. Velkou prezentaci této technologie bylo možné vidět např. v hale 14 ve stánku firmy Advantech.

Výrobní linky a roboty
Přejděme nyní z hal 14 a 15 do sousedních hal 16 a 17. Ocitneme se ve světě výrobních linek, robotů a manipulátorů. Přehlídka této techniky částečně zasahovala i do haly 15, kde se prezentovaly především firmy dodávající moduly, snímače a akční členy pro výrobní linky: Bosch, Festo, Rexroth Indramat a další. Zlatým hřebem haly 16 byla modulární výrobní linka sestavená z jednotlivých komponent, které bylo možné při změně výroby snadno přestavět a začít vyrábět nový výrobek.

Nebyla to však jediná pozoruhodná věc v této hale. Mě osobně zaujalo zvláště množství firem představujících pokrok v oblasti strojového zpracování obrazu. Vystavovatelé předvedli řadu kamer, od nejjednodušších po inteligentní kamery s vnitřní diagnostikou a automatickým nastavením, širokou nabídku počítačových kart pro zpracování obrazu a rozsáhlou paletu softwaru, ať už to byly aplikace pro prosté rozeznání tvarů a barev nebo pokročilé a specializované systémy. Pozornost vzbudil např. systém Imago (CLK) pro zpracování leteckých snímků, který na nich dokáže rozpoznat typické znaky míst, kde mohou být nevybuchlé letecké bomby z druhé světové války. Například v oblasti Porýní je takových nebezpečných památek na válku ještě hodně a systém Imago je pomáhá odhalovat, aby mohly být zneškodněny.

Obr. 8.

Množství robotů a manipulátorů různých značek, barev, provedení a velikostí, určených pro vykonávání nejrůznějších prací, které bylo možné vidět v halách 16 a 17, svědčí o oživení trhu v této oblasti. Například ve stánku firmy Reis GmbH mohli návštěvníci vidět malý robot RV 4 s nosností 4 kg určený pro montáž drobných výrobků, pájení, lepení a podobné operace nebo pětiosý paletizační robot RP 80 pro skládání výrobků do palet, který se vyznačuje především velkou rychlostí pohybů.

Čím větší firma, tím širší paleta výrobků. V expozici firmy ABB Flexible Automation si roboty podávaly rozměrné díly karoserie, ale i čokoládové bonbony. Obdobně bohatá byla i nabídka dalších firem (Fanuc Robotics, Kuka Roboter atd.). Hračkou pro roboty bylo podat návštěvníkovi prospekt, o nějž požádal pomocí komunikačního panelu, nebo si od něj vzít vizitku a slíbit mu zaslání bližších informací. Byly tu i roboty-otužilci, např. Klima-Robbi od firmy Battenberg-Robotentechnik, jehož pracovní teplota je od –40 do +85 °C a je zkonstruován k práci v komorách určených pro zkoušky klimatické odolnosti automobilů a automobilních zařízení.

Výzkum a inovace
Prohlídku veletrhu jsem skončil v pavilonu 18. Ten sice není vyhrazen automatizaci, ale je dobré si jeho návštěvu nenechat ujít. Je totiž věnován výzkumu a inovacím. Je možné tu vidět lecjakou zajímavost a technickou novinku.

Víte třeba, co je to sphinctometr? To je zařízení, které velmi ulehčuje život inkontinentním pacientům. Jeho základem je snímač tlaku, běžně používaný např. v karburátorech automobilů. Zařízení vyvinula na základě spolupráce lékařů a techniků firma msmPromedico.

Potřebujete analyzovat parametry rozsáhlé komunikační sítě? Řešení, které umožňuje sledovat chování v čase, konzistenci, řiditelnost a robustnost sítí a simulovat jejich provoz, představila Univerzita Martina Luthera z Halle-Wittenbergu.

Obr. 9.

Nebaví vás prohánět se po bytě či kanceláři s mopem? Automatický mobilní autonomní mop Autocleaner vyvinutý firmou P+S Automatisierungstechnik uklidí za vás. Díky navigačnímu zařízení se dokáže sám pohybovat v určeném prostoru a stírat dlaždice, parkety, linoleum a jiné tvrdé podlahové krytiny.

Nemusíte-li vytírat podlahu, můžete si hrát třeba s vláčkem. Modelovou železnici značky Märklin vystavovala Odborná vysoká škola z Bochumi. Model byl výjimečný tím, že pohyb vláčků bylo možné ovládat pomocí mobilního telefonu. Nešlo samozřejmě o to, ukázat, že si můžete hrát s vláčkem, který máte doma, sedět přitom v kanceláři a pohyb souprav na kolejišti sledovat na počítači připojeném na internet. Účelem bylo demonstrovat aplikaci založenou na jazyku Java pro řízení po internetu, která je nezávislá na použitém operačním systému, s decentralizovanými vizualizačními a ovládacími terminály vytvořenými v HTML (pro PC) a WML (pro mobilní telefony s wapem).

Hannover Messe 2002
Účast na veletrhu Hannover Messe lze vřele doporučit všem, kdo se zajímají o automatizační techniku. V příštím roce se veletrh uskuteční ve dnech 15. až 20. dubna 2002 a automatizace bude opět patřit k hlavním tématům. Dobré je, že na veletrh našli cestu i čeští vystavovatelé. Česká republika s 45 vystavovateli a 800 čtverečními metry stojí v čele zemí Vyšegrádské čtyřky. Není to jen proto, že to máme do Hannoveru nejblíže – z Prahy jen sedm hodin vlakem nebo autem. Svou roli zde nepochybně hraje zejména skutečnost, že Česká republika má evropskému trhu co nabídnout.

(Foto: Hannover Messe)