Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Process Management Academy Europe 2012: bezpečna a udržitelna vyroba

Ve dnech 5. a 6. března 2012 se bude v Antverpách (Belgie) konat vzdělávací konference Process Management Academy Europe 2012. Již osmý ročník této akce pořádá poradenská agentura ARC Advisory Group (www.arcweb.com).

Hlavní náplní konference jsou prezentace uživatelů průmyslové automatizační, řídicí a informační techniky, kteří chtějí s ostatními sdílet své zkušenosti z praxe. Doplněny jsou přednáškami dodavatelů této techniky a expertů z oboru. Konference je doprovázena specializovanými workshopy, letos zaměřenými na kybernetickou a funkční bezpečnost, bezpečnost technologických procesů, efektivní využití energie a integritu dodavatelských řetězců.

Kybernetická a funkční bezpečnost je jedním z témat, které si přáli zařadit do programu pro letošní rok účastníci loňské konference. Zvláště vztah mezi zabezpečením průmyslových řídicích a informačních systémů (tedy. tzv. kybernetickou bezpečností) a funkční bezpečností je téma hodné pozornosti; přednášet o něm bude Stefan Ditting z firmy HIMA Paul Hildebrandt. V současné době se usiluje o vytvoření standardů a doporučení pro kybernetickou bezpečnost průmyslových provozů. Také tyto otázky jsou na pořadu workshopu, jehož program vznikal ve spolupráci s německým sdružením výrobců a uživatelů automatizační techniky NAMUR.

Bezpečnost technologických procesů a bezpečnostní inženýrství je další významné téma, pronikající napříč všemi obory, od řízení dopravy po řízení jaderných elektráren. Jaký vliv má lidský faktor? Jak správně vyhodnotit rizika a jak se poučit z bezpečnostních incidentů? To jsou otázky, na které budou účastníci workshopu hledat odpovědi.

Poukazování na efektivní využívání energie je v současné době významným marketingovým nástrojem, který má přimět zákazníka k nákupu nové techniky. Ovšem dobrý obchod musí přinést užitek oběma stranám, prodávajícímu i kupujícímu. V tomto případě dokonce nejen jim, ale i nám všem v podobě zlepšení životního prostředí. O svých zkušenostech zvláště z procesní a dávkové výroby (chemický průmysl, potravinářství, farmacie) budou hovořit odborníci z firem Clariant, Inosim, Phoenix Contact a Siemens.

Integrita dodavatelských řetězců je nezbytná zejména ve farmaceutickém průmyslu, kde je součástí regulatorních nařízení. Velký význam má ale i v potravinářství a v dalších oborech, kde je důležitá dokladovatelnost původu zboží a surovin a ochrana značky. Přednášejícím v tomto workshopu bude mj. Stefan Zimmermann z firmy Atos.

Posluchači mohou v první řadě přijet do Antverp, aby zde mohli o probíraných tématech osobně diskutovat s přednášejícími a ostatními účastníky, ale mohou se také připojit k živému vysílání na www.process-management-academy.com. V obou případech je nutné předem se zaregistrovat.

(Bk)