Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Process Management Academy 2010

Letošní Process Management Academy, odborná a vzdělávací konference, která se konala 3. a 4. března na tradičním místě v hotelu Maritim v Düsseldorfu (Německo), byla ve znamení mnoha změn.
 

Méně návštěvníků, více nové techniky

 
Nejvýraznější změnou byla menší účast posluchačů než v minulých letech. Citelně chyběli zvláště ti, jimž je akce určena, tj. zástupci koncových uživatelů. Celé jednání proto probíhalo v jediné sekci ve velkém přednáškovém sále (obr. 1).
 
Další novinkou bylo to, že akce byla přenášena pomocí webové televize (obr. 2). Její diváci mohli sledovat stejnou prezentaci, která byla promítána v sále, hlas přednášejícího i jeho obraz (ten ovšem v kvalitě dané kvalitou internetového připojení) a prostřednictvím webového rozhraní pokládat přednášejícímu písemně své otázky. Jedna z přednášek byla zcela virtuální, protože přednášející, Will Chin z ARC Advisory Group, hovořil ve své kanceláři v Bostonu a posluchači v sále jej mohli sledovat stejně jako diváci webového přenosu. Nutno říci, že kvalita přenosu nebyla nijak oslnivá, přednášejícímu
bylo místy sotva rozumět a obraz notně zadrhával.
 
Novinka vyvolala diskusi o tom, zda podobná forma webových konferencí má naději na úspěch. Osobně si myslím, že zatím je to jen východisko z nouze pro ty, kteří nemají možnost zúčastnit se konference jinak. Mám už s podobnými webovými konferencemi své zkušenosti, a když pominu to, že v domácím prostředí se obtížně zajistí, aby vás v průběhu sledování přednášky nikdo nerušil, citelně mi chybí okamžitá interakce mezi přednášejícím a publikem i mezi posluchači navzájem. Ta nemusí být verbální, stačí sledovat, jak dané téma posluchače zaujalo, pobavilo nebo rozzlobilo. Částečně by to zajistila vhodná režie záznamu, ale to by znamenalo zaměstnat několik kameramanů, režiséra, střihače – zkrátka kompletní televizní studio. To zatím nebývá při podobných akcích zvykem, protože zajištění takovéto kvalitní telekonference by nebyla levná záležitost – jedna kamera na stativu, pevně zaměřená na řečnický pult, pro to opravdu nestačí.
 

Odborná náplň konference

 
Teď už k odborné náplni konference, jejímž podtitulem letos bylo Uzavření smyčky životního cyklu: udržitelnost a inovace při správě výrobních prostředků a řízení procesů. Domnívám se, že podtitul nahromaděním stále omílaných hesel posluchače spíše odrazoval, avšak odborná úroveň přednášek byla jako obvykle vysoká.
 
Velká pozornost byla věnována bezpečnosti výrobních zařízení. Hermann van Root z firmy Total Petrochemical Research zahájil svou přednášku na toto téma tím, že uvedl sen o dokonale automatizovaném provozu, kde je jen operátor a pes: operátor pro to, aby krmil psa, a pes, aby operátora hlídal a nedovolil mu na cokoliv sahat. Jenže ve skutečnosti to tak není. Naopak, operátor hraje při zajištění provozu a jeho bezpečnosti rozhodující roli. Ostatně čtenáři časopisu Automa si na toto téma mohli přečíst článek od Jiřího Kruliše v březnovém čísle (Management rizik a spolehlivost lidského činitele, str. 46 až 49). Jestliže vám unikl, vřele doporučuji se k němu vrátit. Je minimálně stejně dobrý jako přednáška Hermanna van Roota.
 
Plant Asset Management (PAM) je systém, jehož cílem je sbírat a vyhodnocovat diagnostická data, předvídat poruchy, doporučovat provedení údržby a zajišťovat dostupnost zařízení. Inženýři mají zpravidla tendenci dívat se na PAM jako na technický systém a zabývat se tím, jak získávat diagnostická data, jak je vyhodnocovat a zpracovávat. Přednáška Jürgena Potthoffa z firmy Bayer Technology Services se na PAM dívala z jiného úhlu a odpovídala na otázku, proč PAM zavádět.
Jde samozřejmě o peníze, a ekonomickými nástroji provedená analýza – Reliability and Maintenance Performance Analysis (RMPA) – je užitečným vodítkem při zavádění PAM do praxe, protože umožní najít optimální poměr nákladů na prediktivní a proaktivní údržbu a údržbu po poruše. Je třeba pamatovat také na to, že požadavky na údržbu se v průběhu životního cyklu zařízení výrazně mění: jiné jsou při spouštění zařízení, jiné při běžné činnosti zařízení a jiné na konci jeho technického života.
 
Velmi diskutovaným tématem byla také energetická účinnost. Pro velké podniky to není jen otázka momentální módy, protože náklady na energii tvoří v rozpočtu podstatnou položku. Christian Czauderna z Bayer Material Science ve své přednášce představil systém Structeses, vyvinutý a implementovaný ve společnosti Bayer Material Science ve spolupráci s Bayer Technology Services. Ukazuje se, že snižování spotřeby energie není jen otázkou optimalizace jednotlivých výrobních postupů, správného nastavení regulačních smyček a pravidelné údržby jednotlivých výrobních zařízení. Významný je také vliv operativního řízení celého závodu a chování všech zaměstnanců.
 
Nakonec ještě alespoň jeden příklad zajímavé přednášky: Charles Mohrmann z firmy Wonderware Mobile Solutions představil posluchačům systém IntelaTrac. Pro pozorné čtenáře časopisu Automa to není žádná novinka, jde o nástroj pro mobilní sběr dat a podporu inspekčních pochůzek, o němž se v časopise Automa mohli dočíst v říjnu loňského roku. Zaujala mě spíše vize přednášejícího, že IntelaTrac (a podobné odolné mobilní počítače a komunikátory vyzbrojené vhodným softwarem) se pro provozní pracovníky brzy stanou stejně nezbytnými, jako je v současné době pro většinu lidí mobilní telefon nebo PDA.
 
V krátkém článku bylo možné uvést jen několik přednášek z dvoudenního programu. To, že program byl sloučen jen do jedné sekce, mělo tu výhodu, že jsem vyslechl i ty přednášky, jejichž název by mě jinak neupoutal. A vida, i ty byly vesměs zajímavé.
 

Mírný optimismus do budoucna

 
Co říci nakonec? Diskuse na závěr jednání prvního dne měla téma Budoucnost procesního řízení. Loni by takové téma vyvolalo na tvářích posluchačů ustrašený a ustaraný výraz. Letos byl pohled klidný a mírně optimistický. Obor čekají četné obtíže a úskalí a mnohé změny budou velmi bolestné, ale po krizi jistě přijde zotavení.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu