Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Process Management Academy

Process Management Academy

Ve dnech 22. až 24. ledna se bude v Neussu (SRN) konat již třetí setkání odborníků z oboru automatizace kontinuálních a šaržových výrobních procesů: Process Management Academy 2007.

Akce se setkává u odborné veřejnosti s velkým zájmem. Organizátoři mohli již v listopadu 2006 konstatovat, že nejen program odborných přednášek a diskusí, ale i seznam sponzorů, prezentujících se na akci a na doprovodné výstavě, jsou uzavřeny. Stále je však ještě možnost přihlásit se jako posluchač (lze využít reklamní banner na webových stránkách časopisu Automa, z nějž vede odkaz přímo na webové stránky akce). Akademie je určena výlučně profesionálům z oboru. Většina jednání se povede v němčině, ale klíčové přednášky budou v anglickém jazyce nebo s tlumočením do angličtiny.

Akci otevře dr. Norbert Kuschnerus z firmy Bayer Technology, předseda Namur. Další hlavní přednášky, jejichž témata naznačují i to, o čem se bude diskutovat v rámci kulatých stolů a pódiových diskusí, budou:

  • světové trendy v procesní výrobě, nové metody a moderní technika (D. Hill, ARC),

  • požadavky na řídicí systémy v petrochemii a zkušenosti s nimi (B. Otte, BP Gelsenkirchen),

  • projekt zlepšení OEE „Degussa 2008“ na příkladu přístavního terminálu firmy Infracor (A. Glowacki, Degussa/Infracor),

  • nová strategie řízení procesní výroby v Bayer Polymer Process: návrh, implementace, výsledky (S. Pegel, J. Mahrenholtz, Bayer Material Science).

Akci podpoří kromě sponzorů - 25 nejvýznamnějších firem z oboru, v abecedním pořádku od ABB po Yokogawu – také odborná sdružení, např. Fieldbus Foundation, HART, FDT Group, Profibus, ODVA nebo WIB, a rovněž významné odborné časopisy, včetně časopisu Automa. Pořadatelem akce je ARC Advisory Group.

(Bk)