Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Process Management Academy 2007

číslo 12/2006

Process Management Academy 2007

Ve dnech 22. až 24. ledna 2007 se v Neussu v Německu uskuteční Process Management Academy 2007 (PMA), již třetí v řadě vzdělávacích akcí speciálně určených pro profesionály z oblasti řízení spojitých technologických procesů. Účastníci PMA, uživatelé, poskytovatelé služeb i dodavatelé řídicí techniky, se při interaktivně vedených prezentacích dozvědí a budou moci navzájem diskutovat o tom, jak efektivně řídit a optimalizovat výrobní závody při použití současných výrobních koncepcí a řídicí techniky. Pořadatelem a odborným garantem PMA je známá poradenská firma ARC Advisory Group. První PMA se uskutečnila v roce 2005 a byla následována velmi úspěšnou PMA 2006 za účasti více než 250 odborníků zejména z výrobních a inženýrských útvarů. Na PMA 2007 je očekáváno asi 300 účastníků, pro které jsou připraveny přednášky a diskuse na témata jako např. moderní řídicí systémy, správa výrobních prostředků, použití IT, optimalizace procesů, řízení výroby, funkční a informační bezpečnost závodů atd. Podrobné informace, včetně informační brožury, přihlášky pro posluchače i informací pro sponzory, lze nalézt na http://www.arcweb.com/C8/Forum0107

(sm)