Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Procesorový modul KNX IP pro automatizaci budov

Procesorový modul KNX IP 750-889, určený pro automatizaci technických zařízení budov, má nový procesor, slot pro kartu SD a vylepšený software. Dokáže propojit, řídit a monitorovat zařízení se sběrnicí KNX; s využitím I/O modulů z řady Wago-I/O-System 750 však lze do jednoho řídicího systému snadno integrovat i další snímače, akční členy a subsystémy např. se sběrnicemi DALI nebo EnOcean.

 
Výkonnější procesor ve spojení s dvojnásobnou pamětí pro program a čtyřnásobnou pro data zaručuje dostatečnou rezervu i pro složité řídicí systémy. Integrovaný dvouportový přepínač umožňuje řídicí systém KNX přímo integrovat do sítě Ethernet s liniovou topologií bez nutnosti instalace externího přepínače (switch). Prostřednictvím Ethernetu lze procesorový modul připojit do internetové sítě. Po stisknutí tlačítka je modulu přidělena pevná IP adresa, kterou lze následně používat pro veškerou komunikaci a nastavování parametrů.
 
Další paměťový prostor nabízí slot pro karty SD. To dovoluje realizovat např. složitější webové vizualizace, ukládat data časových průběhů proměnných nebo vytvářet záložní kopie programu PLC (backup & restore). Omezení rychlosti komunikačních telegramů a optimalizace bootovací sekvence zkracují dobu potřebnou na spuštění modulu a zlepšují provoz na síti.
 
Vylepšena byla také koordinace mezi programovacím prostředím Codesys a moduly plug-in ETS.
 

WAGO-Elektro spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz