Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Proč se výrobci PLC příliš neobávají PC

číslo 3/2004

Proč se výrobci PLC příliš neobávají PC

Řídicí systémy založené na technice programovatelných automatů (Programmable Logic Controllers – PLC) byly ve svých počátcích poměrně rozměrnými a drahými zařízeními. Technickým rozvojem se od nich postupně dospělo k současným sítím menších „mikroPLC„. Pro malé samostatné aplikace jsou k dispozici maličké „nanoPLC„ (do 32 I/O), prodávané za několik málo stovek eur. Menší a levnější PLC znamená i menší zisk. To je však zčásti vykompenzováno většími počty prodaných kusů. Osobní počítače (PC) konkurují PLC především na horním konci výkonnostního spektra, kde jsou prvořadými rysy složitá data a potřeba integrovaných řešení. Šanci konkurovat levným nanoPLC, představujícím nejrychleji rostoucí segment trhu s PLC, ovšem PC nemají.

Obr. 1.

Trh s PLC v podstatě kopíruje všeobecnou situaci v oblasti nespojitých výrob (manufacturing industry). Zde došlo po roce 2000 k prudkému poklesu investic. Podle poslední studie poradenské firmy Automation Research Corp. (ARC) se ovšem trh s PLC, navzdory pokračující celosvětové ekonomické recesi, vzpamatovává. Ročního obratu asi 6,2 miliardy USD, zaznamenaného před začátkem krize v roce 2000, by mohl dosáhnou v roce 2005. A i nadále by měl zvolna růst (obr. 1).

Software pro řízení prostřednictvím PC je, na rozdíl od PLC, kapkou v moři. Podle odhadu poradenské firmy Frost & Sullivan činil obrat na trhu se samotným řídicím softwarem pro PC v roce 2000 asi 85 milionů USD plus asi 100 milionů vydaných za operační systémy. Zajímavější čísla ukáže trh s PC pro řízení teprve tehdy, zahrnou-li se do něj i dodávky průmyslových PC, reprezentující asi 700 milionů USD ročně. Podobně jako u PLC byly minulé dva roky téměř beze změny, nicméně do roku 2007 by se celkový roční obrat na trhu s průmyslovými PC mohl až zdvojnásobit.
[CEE, 2003, roč. 4, č. 1.]

(kp)

Inzerce zpět