Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Proč podporovat soutěž robotů?

Hlavními sponzory soutěže RoboCup German Open (viz článek na str. 52), byly společnosti Harting, National Instruments a SEW Eurodrives. Při pohledu do haly a na vybavení, které mají studenti k dispozici, je zřejmé, že sponzorování takové akce není zrovna levná záležitost. Proto jsme se zeptali zástupců hlavních sponzorů na to, co je ke sponzorování akce vedlo.
 
Co vedlo vaši společnost k tomu, sponzorovat soutěž RoboCup German Open?
Anne Bentfeldová (Harting):
Firma Harting se angažuje v soutěži RoboCup, protože jako technická firma má velký zájem na rozvoji nových technických řešení, zvláště umělé inteligence. Mobilní roboty jsou používány v mnoha oblastech průmyslu a z toho pro nás vyplývá mnoho vazeb. Práce založená na otevřených zdrojích zajišťuje, že poté, co proběhnou soutěže, jsou konstrukční plány a software všech týmů přístupné, a to dovolí rychlý vývoj ve vzájemné spolupráci. To je pro nás slibným podnětem.
 
Philipp Krauss (National Instruments):
RoboCup je prestižní akce pro robotiku, která motivuje mladé lidi již od věku deseti let až po ty, kteří ukončují svá doktorská studia. National Instruments má v zásadě altruistický přístup ke vzdělávání a motivování mladých lidí. Nicméně taková akce je také příležitostí k propagaci společnosti a jejích výrobků a rovněž místem k navázání kontaktů s nejtalentovanějšími mladými lidmi, tedy s generací budoucích inženýrů, kteří, doufejme, najdou řešení dnešních globálních problémů. Pro použití v robotických soutěžích, jakou je RoboCup, dodává NI robustní a inovativní systémy, jako je CompactRIO a NI Single-Board RIO a také řadu produktů pro strojové vidění. V roce 2008 byla organizována podobná akce nadací FIRST (Foundation for the Inspiration and Recognition of Science and Technology, www.usfirst.org), kde využívalo systém NI CompactRIO přibližně 25 000 členů zúčastněných týmů. Podobnou příležitost vidíme u týmů RoboCup.
 
Spolupracuje vaše firma s evropskými technickými školami na jiných projektech? Můžete uvést příklady této spolupráce a její výsledky?
Anne Bentfeldová (Harting):
Pracujeme spolu s různými univerzitami a vedeme s nimi projekty, například v oblasti marketingu nebo výzkumu a vývoje. Příkladem je projekt Messstraßenbahn v Drážďanech. Univerzita v Drážďanech ve spolupráci s partnery z průmyslu vybavila běžnou tramvaj přístroji pro dlouhodobá měření takových veličin jako například napětí při normálním provozu, což dovolí konstruovat tramvaje energeticky účinnější a bezpečnější. Měří se i mechanické veličiny, přičemž cílem je umožnit, aby byly v budoucnosti konstruovány pohodlnější a tišší tramvaje. Společnost Harting podporuje tento projekt dodávkami konektorů, kabelů a síťové techniky a tím zásadně přispívá k vývoji v oborou veřejné dopravy.
 
Philipp Krauss (National Instruments):
NI má blízké vztahy s mnoha technickými univerzitami a školami v Evropě. Aktivně se angažuje v různých studentských soutěžích, a to od počáteční úrovně desetiletých dětí až po technicky náročná řešení studentů inženýrských oborů. Mezi největší soutěže patří RoboCup (German Open i mistrovství světa) a soutěž užívání techniky v praxi, Hands-on-Technology, jejíž součástí je i liga FLL (First Lego League), využívající stavebnici Lego, a soutěž WRO (World Robotics Olympiad).
 
Jak rozsáhlý je sortiment výrobků a systémů vaší firmy určený pro výuku?
Philipp Krauss (National Instruments):
V loňském roce jsme uvedli na trh grafický software LEGO® Education WeDo, což je nová robotická platforma navržená pro praktickou výuku žáků. Dalším produktem do škol je Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II (NI ELVIS II) – cenově příznivé a výkonné řešení pro vyučující mnoha technických disciplín. Zahájili jsme také program LabVIEW Academy, který vyškolí programátory LabVIEW – pomůže studentům rozvíjet své schopnosti při vstupu do pracovního procesu. Za akademický program byla společnosti National Instruments udělena organizací ASEE cena Excellence in
Engineering Education Collaboration Award.
 
Jaké jsou pro vás přínosy vztahů s akademickou sférou?
Anne Bentfeldová (Harting):
Tato spolupráce prospívá oběma stranám. Univerzity zlepší kvalitu svého vzdělávání zkušeností z praxe a my jako společnost máme možnost zavést do našeho vývoje poslední výsledky výzkumu.
 
Philipp Krauss (National Instruments):
Pro nás je důležité seznamovat studenty s novou technikou National Instruments, od grafického programovacího prostředí NI LabVIEW až po návrh obvodů a hardwaru pro měření a automatizaci, zpracování signálů a řízení. Inovativní technika motivuje studenty a přispívá k vytváření prostředí, kde je vyučování a učení radostí. Ve spolupráci s předními výzkumníky můžeme identifikovat nejnovější trendy na trhu. Tyto vztahy mohou spočívat ve společném vývoji, výměně myšlenek, novátorských programech vedoucích k poskytování co nejrychlejšího přístupu k technickým řešením a novým produktům.
 
Malý zájem mladých lidí o technické vzdělávání vede k nedostatku inženýrů na pracovním trhu. Jak mohou průmyslové firmy přispět k tomu, aby technické školy více lákaly mladé lidi?
Anne Bentfeldová (Harting):
Nejlepší cestou, jak řešit nedostatek inženýrů, je informovat o technických profesích. Proto pořádáme pro školy a univerzity mnoho akcí, které jim umožní dobře se obeznámit s technickými profesemi a jejich různorodými možnostmi uplatnění. Robocup je skvělý způsob, jak přivést mladé lidi k tomu, aby si v praxi osvojili používání pokročilé techniky. Obrovský zájem, s nímž jsme se setkali, nám ukázal, že jsme na správné cestě.
 
Philipp Krauss (National Instruments):
Ve světě neubývá oblastí, které potřebují další nové technické a vědecké poznatky. Výroba energie z obnovitelných zdrojů, vývoj zdravotních přístrojů, zajištění dodávek pitné vody je jen několik příkladů, kde mohou mít inovace významný dopad na to, jak lidé žijí. Společnost National Instruments věří, že dnešní studenti musí být vybaveni a připraveni být zítřejšími inovátory, a úzce spolupracuje se vzdělávacími organizacemi a společnostmi, jako je Lego Group, na tom, aby byla k dispozici technika potřebná pro podporu praktického vyučování založeného na projektech. Taková výuka studenty motivuje a baví.
 
Jaké má vaše firma zkušenosti s náborem inženýrů?
Anne Bentfeldová (Harting):
Jako rodinná firma s dlouhodobou perspektivou máme vynikající pověst a globálně jsme se svými produkty velmi úspěšní. Oba tyto faktory vytvářejí dobrou pozici při náboru pracovníků. Avšak i my jsme zaznamenali nedostatek inženýrů. Proto jsme zlepšili možnosti dalšího vzdělávání, abychom byli schopni být ve „válce o talenty“ i nadále úspěšní.
 
Philipp Krauss (National Instruments):
Dobří zaměstnanci jsou pro firmu skutečnou devizou. Proto si National Instruments udržuje zaměstnance tím, že jim zajišťuje smysluplnou práci a podnětné prostředí a množství různých vývojových programů. Při najímání lidí pro nás nejsou důležité jen inteligentce a schopnosti, ale také iniciativní přístup a schopnost spolupracovat, což jsou základní složky kultury NI.
 
NI povzbuzuje zaměstnance, aby se vzájemně stimulovali, a tím se vytvářelo otevřené pracovní prostředí, které podporuje nové myšlenky a inovace. Čerství inženýři mohou okamžitě přispívat k vývoji nových produktů a řešení. Již několik let NI uděluje ocenění „Nejlepší místa pro práci“ v různých svých pobočkách na celém světě. To v součinnosti s profesionálním prostředím a možnostmi, které NI zaměstnancům poskytuje, pomáhá přijímat nové a udržet si stávající dobré inženýry. I v době hospodářského poklesu a nepříznivých podmínek pro nábor je NI schopna přijímat další inženýry.
 
rozhovor vedla Eva Vaculíková
 
Obr. 1. Společnost National Instruments vystavovala v těsném sousedství hracích ploch soutěže RoboCup Germany Open svůj program pro výuku na školách
Obr. 2. Robotický fotbal na soutěži RoboCup German Open
 

Anne Bentfeldová, ředitelka pro komunikaci a PR Harting Technology Group
Zlepšili jsme ve firmě možnosti dalšího vzdělávání, abychom byli ve ,válce o talenty‘ i nadále úspěšní.“
 
Philip Krauss, rozvoj obchodu a akademických vztahů ve střední Evropě National Instruments
Na soutěži, jakou je RoboCup German Open, lze navázat kontakt s nejtalentovanějšími mladými lidmi, tedy s generací budoucích inženýrů, kteří doufejme najdou řešení dnešních globálních problémů.