Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Probuďme zájem mládeže o vědu a techniku

Projekt Věda má budoucnost si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o přírodní vědy, matematiku, techniku a informační techniku. Vychází z efektivního modelu partnerství firem a škol. Projekt v loňském roce představilo občanské sdružení AISIS. Jeho hlavními partnery jsou firmy Bayer a IBM. Od září se rozběhne druhý ročník úspěšné spolupráce.

Představení projektu

Přírodní vědy, matematika či technické obory mladé Čechy příliš netáhnou. Na­opak, zájem o ně klesá a Česká republika se v mezinárodních srovnáních propadá stále níže. Zatímco v roce 1995 byli čeští čtvrťáci v matematice podle průzkumu TIMSS sedmí, do roku 2007 spadli na 24. příč­ku. V přírodovědě se čeští školáci propadli ze sedmého na 27. místo. Podle dostupných údajů bývá vý­uka přírodovědných a technických oborů v našich základních a středních školách velmi teoretická a nudná. Také proto si mladí lidé tyto obory nevolí pro své další vzdělávání a kariéru. Neumějí si totiž pod nimi představit něco konkrétního a pro život užitečného.

Malý zájem o matematiku, fyziku nebo třeba chemii již nyní způsobuje problémy firmám, které pro svůj provoz potřebují kvalifikované odborníky. Přitom právě tyto firmy vytvářejí perspektivní pracovní místa a mají významný vliv na ekonomický růst. Je v jejich zájmu probudit zájem žáků a studentů o své obory, zvýšit jejich atraktivnost a společenskou prestiž. Cílem projektu Věda má budoucnost je strukturovaná spolupráce firem a škol, která by v mladých lidech vyvolala větší zájem o přírodní vědy a technické obory. Žákům základních škol a studentům středních škol má ukázat, že kariéra v těchto oborech bude stále více ceněna a zaměstnání v nich bude prestižní.

Přínos pro školy a firmy

Projekt nabízí školám možnost spolupracovat přímo s firmami a obohatit tak výuku o cenný pohled do praxe. Žáci dostanou možnost zúčastnit se vědeckých seminářů s profesionály, besedovat se zaměstnanci firem o svém studiu a o možnostech uplatnění v praxi. Od personalistů z firem mohou získat rady, jak správně napsat životopis, popř. si vyzkoušet přijímací pohovor nanečisto. Motivující je příležitost navštívit firmy, které jsou do projektu zapojeny. Obvykle mladí zjistí, že jde o velmi zajímavou profesi. Firmy díky tomuto projektu získají nástroj ke svému zviditelnění a možnost ukázat, že profese, které dnes nepatří mezi nejvyhledávanější, jsou velmi zajímavé a perspektivní. To jim do budoucna pomůže zajistit dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Firmy se zapojením do projektu stávají součástí platformy, která odpovídá na potřeby specifikované i ministerstvem školství či Národní ekonomickou radou vlády (NERV).

Průběh projektu

Spolupracuje vždy jedna firma a jedna škola (nejlépe ve společném regionu) v průběhu celého školního roku. Občanské sdružení AISIS spolupráci koordinuje, a garantuje tak minimální administrativní požadavky na zapojené partnery. V současné době probíhá spolupráce především na bázi ročního programu Dovednosti v práci – formou návštěv a seminářů jsou žáci seznamováni s chodem spolupracujících firem a s firemním výzkumem. Žákům je poskytnuto také kariérní poradenství. Pro druhý ročník od nového školního roku jsou připravovány dvě novinky: mentoring pro žáky základních a středních škol a vzdělávací semináře pro učitele.

Se svými zkušenostmi s projektem se svěřil zástupce ředitele ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice Jan Hoštička: „Naši žáci osmých tříd pravidelně vyjíždějí na exkurze, při nichž mají možnost vidět využití technických oborů v praxi. Vracejí se nadšení a hlavně motivovaní pro studium těchto oborů. Nás to nestojí téměř nic, ale výsledek stojí za to.

Firmy se mohou k projektu přihlásit u koordinátora projektu Jiřího Kukačky na adrese: info@vedamabudoucnost.cz.

Automa mediálním partnerem

Vydavatelství PCC Public a redakce odborného časopisu Automa jsou mediálními partnery zmiňovaného projektu Věda má budoucnost. Na stránkách časopisu i na internetových stránkách www.automa.czbudou publikovány aktuální zprávy, informace o firmách a školách zapojených do projektu a jejich zkušenosti.

(Šm)

Obr. 1. Žáci ZŠ Dr. Malíka z Chrudimi na exkur­zi ve firmě Bayer