Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Proběhlo první plenární zasedání iniciativy AICzechia

Dne 21. března 2019 se v Praze uskutečnilo první řádné plenární zasedání AICZECHIA – národní iniciativy pro umělou inteligenci, která byla ustavena 16. ledna 2019. AICzechia je otevřená platforma reprezentovaná 39 představiteli českých akademických pracovišť a týmů. Jejím cílem je stát se platformou pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence bez ohledu na hranice vědních disciplín a rozvojem umělé inteligence podporovat Národní inovační strategii ČR.

„Výzkum, vývoj a humanitně orientovaná aplikace umělé inteligence je zcela určující pro bezpečnost a ekonomický rozvoj České republiky a Evropy. AICzechia je v tomto ohledu důležitým katalyzátorem,“ konstatoval úřadující vedoucí iniciativy prof. Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

AICzechia je též partnerem MPO ČR při přípravě Akčního plánu ČR pro umělou inteligenci. Podle dat zpracovaných AICzechií je v Česku v akademickém výzkumu umělé inteligence zapojeno téměř 900 odborníků a provozní výdaje v této oblasti jen v roce 2018 překročily 900 milionů korun. „Potenciál České republiky pro rozvoj umělé inteligence je nesmírný. V rámci AICzechie se díky otevřené spolupráci nejlepších českých týmů a pracovišť napříč rozmanitými disciplínami umělé inteligence stáváme důležitým hráčem v EU,“ dodal prof. Václav Snášel, rektor VŠB Ostrava a člen řídicího výboru AICzechie.

Cíle AICzechie jsou v souladu s cíli evropských sítí pro umělou inteligenci – Claire a Ellis. Pro podporu AICzechie a dalších pracovišť umělé inteligence ve střední a východní Evropě vznikla na CIIRC ČVUT kancelář Claire. Po ústředí v Haagu (Nizozemsko), kancelářích v Oslu (Norsko), Římě (Itálie) a Saarbrückenu (Německo) je pražská kancelář pátým styčným místem této evropské sítě. Přímé napojení na evropskou síť výzkumu v oblasti umělé inteligence je pro Česko příležitostí, jak se stát jedním z pilířů plánovaného evropského centra excelentnosti pro umělou inteligenci.

        (ed)